Nejdek navíc spoří díky separování také finance.

„Zástupce společnosti fy FORTYGO uvedl, že v loňském roce se to stalo asi u čtyř nádob, jejichž obsah nemohl být předán pro nadměrné znečištění zpracovatelům. Vezmete-li v úvahu, že město má v současné době 56 stanovišť, 158 nádob (včetně skla) a u papíru a plastů se sváží obvykle jednou týdně, tak za těch 53 týdnů v roce. Jedná se tedy o množství naprosto zanedbatelné, které nemůže být důvodem, abychom netřídili,“ informovala Šárka Kočanová, vedoucí oboru stavebního úřadu a životního prostředí nejdecké radnice.

Podle ní bylo k dalšímu zpracování bylo předáno celkem téměř 236 tun odpadu. „Tento odpad tak nemusel skončit ve spalovně či uložený na skládce, byly ušetřeny přírodní zdroje surovin a energie nutná k jejich získání. Díky ochotě Nejdečáků třídit se tak z téměř 236 tun odpadu, stalo 236 tun suroviny,“ dodala Bočanová.

Třídění odpadu nemá ale jen ekologický přínos, má i své ekonomické opodstatnění. Vytřídění a následné využití odpadu je levnější způsob než předání odpadu například na skládku, kde je v současné době cena 1168 korun za tunu směsného odpadu (bez DPH).

Úspora na skládkovném v aktuální ceně tak činí zhruba 275 tisíc korun. „Nejen, že jsme nemuseli tuto částku zaplatit, ale za vytříděný a předaný odpad jsme od společnosti EKO-KOM, a.s. získali 370 tisíc 854 korun,“ dodala Bočanová.

Podle ní také k případům, že by byl separovaný odpad odvezen na běžnou skládku dochází pouze když jsou nádoby nevhodně znečištěny nevhodnými věcmi.