„V současné době dosáhl počet heren a restaurací s výherními hracími přístroji v našem městě čísla 15, z toho 8 z nich naleznete přímo na náměstí. Počet automatů se neustále zvyšoval: v prvním pololetí 2007 jich bylo 49, v prvním pololetí 2008 už 72. Za rok 2007 výherní hrací přístroje v místních provozovnách vytáhly z kapes hráčů zhruba 20 milionů Kč, což znamená přibližně 2.500,- Kč na občana, včetně nemluvňat,“ uvedla Iveta Drobná, místostarostka Nejdku.

Ve sledovaném období roku 2007 bylo zjištěno, že z celkového počtu 46 zásahů Městské policie Nejdek k výtržnostem bylo 39 zásahů v místech provozoven, ve kterých jsou umístěny výherní hrací přístroje.

„Provoz těchto podniků bývá také předmětem stížností občanů. Je na čase říci rozvoji hazardu v našem městě STOP, i přesto že příjem za místní poplatky, správní poplatky a výtěžek z provozu činil za rok 2007 bezmála 3 miliony korun,“ doplnila Drobná.

V souvislosti s rozrůstajícím se hazardem dochází podle nejdecké radnice k nárůstu kriminality, vytváření hráčských závislostí, zneužívání sociálních dávek, rozvracení rodin a ohrožování psychického vývoje dětí a mládeže.

Množství heren na náměstí též negativně ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu.

„Zastupitelé města Benda, Drobná, Drobný, Kaššák, Machek, Pech, Schwarzová, Šoustalová rozhodli, že prioritou je ochrana občanů, snaha o vytvoření kulturnějšího centra města a odpovědná péče o záležitosti veřejného pořádku, a to i za cenu snížení příjmů z poplatků za provozování těchto přístrojů. Věříme, že tento krok přispěje k navrácení bezpečí a klidu v našem městě,“ doplnila nejdecká místostarostka Drobná.

„Obecně závaznou vyhlášku č.5/2008, O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno včetně vymezení konkrétních ulic najdou zájemci na stránkách www.nejdek.cz nebo na úřední desce,“ dodala Drobná.

S automaty bojují i další města, například v minulém roce zakázali herny v dosahu škol a jiných veřejných budov herny novorolští zastupitelé. Kolem prosazení vyhlášky se v Nové Roli strhla bouřlivá diskuse.

V Karlových Varech je situace taková, že opozice se opakovaně snaží na jednání zastupitelstva prosadit omezení automatů, ale koalice to probírat odmítá.