O co konkrétně v novele jde a čeho se vlastně týká? Všech listin, které jsou na katastrech uložené, tedy například i těch, jež se týkají rozvodů a dědického řízení.

„Novela mění přístup k informacím ke sbírce listin, které byly doposud veřejnosti volně přístupné. Od března za jednu stránku dané listiny zaplatí žadatel dvacet korun,“ informovala Jarmila Daňková, ředitelka sekretariátu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Největší zásadní změnou v novele je ale to, že všichni žadatelé, kteří si takové smlouvy vyžádají, budou zaevidováni.

„Člověk, který je vlastníkem dané nemovitosti či se právě daná listina dotýká přímo jeho, si bude moci vyžádat seznam lidí, kteří do materiálů nahlíželi. Tento člověk se také dozví, kdyby listiny o jeho osobě byly znežity,“ upřesnila Daňková s tím, že tyto změny vzešly na základě podnětu Úřadu na ochranu osobních údajů.

Nahlížení do sbírky listin využívá například i redakce Deníku. Díky tomu zjistila, že společnost Imobilia Tre, která si od města koupila bývalou mlékárnu za 33 milionů, jen pár dnů od podpisu kupní smlouvy prodala polovinu areálu firmě Lidl za 20 milionů. Díky katastru se přišlo i na to, že Lidl v té době kupoval za 10 milionů stavby, které byly určeny k demolici.