Od roku 2007 platí Radou města Ostrov schválená Pravidla pro poskytování grantů neziskovým organizacím. Termín pro podávání žádostí je stanoven vždy do konce předchozího roku. V rozpočtu města na rok 2009 je na granty vyhrazeno celkem 1 milion 50 tisíc korun.

Tato částka je rozdělena v rozpisu rozpočtu na dva řádky. Suma 650 tisíc korun představuje příspěvek na činnost organizací v oblasti sportu s mládeží do 18 let a 400 tisíc korun činí příspěvek na činnost organizací v oblasti kultury a zdravotnictví. Komise Rady města Ostrov pro poskytování grantů neziskovým organizacím z rozpočtu města Ostrova na svém jednání 11. února posoudila 38 doručených žádostí na akce a činnost organizací v roce 2009 a navrhla rozdělit mezi žadatele o dotaci celou sumu, která je schválena v rozpočtu města na letošní rok.

Rada města Ostrov na svém jednání 3. března 2009 rozhodovala o přidělení grantů do 50 tisíc. O grantech převyšujících tuto částku rozhodlo Zastupitelstvo města Ostrov na svém řádném zasedání 26. března.