„Už od roku 1999 mohou stavebníci dostat od města dotaci na postavení svého rodinného domku. Z dosavadního průběhu Programu finanční podpory bytové výstavby na území města v letech 1999 až 2008 je zřejmý stálý zájem obyvatelstva o tyto podpory, neboť už se z městského rozpočtu vyplatilo 27 234 korun,“ uvedla Lucie Mildorfová, vedoucí kanceláře ostrovského starosty.

Finanční prostředky od města je možné získat na koupi pozemku určeného v souladu s územním plánem na bytovou výstavbu.

„Nebo na vybudování bytu k vlastnímu bydlení, například na nový rodinný dům, který vznikl jako novostavba — i s více samostatnými byty, na nový byt, který vznikl jako nástavba celého podlaží rodinného nebo bytového domu, na nový byt, který vznikl jako půdní vestavba rodinného nebo bytového domu, na nový byt, který vznikl přestavbou ubytovacího zařízení na bytovou jednotku nebo přestavbou nebytových prostor na bytovou jednotku, a podobně,“ dodala Mildorfová.

V roce 2007 došlo ke zvýšení dotace na koupi pozemku nebo vybudovanou bytovou jednotku či rodinný dům ze 100 na 150 tisíc.

„Na základě sdělení stavebního úřadu o velkém počtu dalších stavebníků zahajujících stavbu rodinného domu nebo nacházejících se těsně před jeho dokončením byla celková částka rozpočtovým opatřením navýšena ještě o 2 250 tisíc korun pro dalších patnáct žadatelů. Z tohoto důvodu bylo schváleno pokračovat i v roce 2009 v poskytování těchto podpor. Předpokládaná finanční částka dle návrhu rozpočtu bude pro rok 2009 činit 4 500 tisíc korun, to je 30 dotací po 150 tisících,“ konstatovala Mildorfová.