V rámci Dne nevidomých se v Ostrově a Karlových Varech konalo o uplynulém víkendu třídenní setkání. Na tom kromě bohatého kulturního programu také lidé se zrakovým postižením hovořili o svých problémech i současném přístupu veřejnosti.

„Rozhodně se dá říct, že díky stále kvalitnějším pomůckám, počítačovým programům i dalším věcem se zrakově postiženým život v posledních letech hodně ulehčil. Také stále přibývá aktivit, které lidé mohou dělat. Mají tedy plnohodnotnější život, než tomu bylo dříve. Například s dobou komunismu se to vůbec nedá srovnávat,“ informoval Pavel Rogaczewski, ředitel karlovarského Tyflocentra.

Podle Rogaczewského se také hodně zlepšil přístup veřejnosti. „Lidé se nyní k nevidomým chovají podstatně lépe a vstřícněji. Díky tomu si nevidomí a slabozrací nepřipadají izolovaní a zapojují se do běžného života. Snižuje se také informační deficit,“ konstatoval ředitel.

Podobný názor měl i Josef Stiborský, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, který se setkání zúčastnil. „Samozřejmě je stále na čem pracovat a co zlepšovat, ale to jsou spíš legislativní záležitosti. Mohla by být například vyšší finanční podpora a financování služeb. Musíme se čím dál víc uskromnit. Na druhou stranu je náš sociální systém poměrně dobře nastaven,“ uvedl Stiborský.

„V současné době se například zabýváme problémem s ověřováním podpisů nevidomých,“ osvětlil prezident organizace nevidomých aktuální problematiku.

Zlepšení situace potvrdili i účastníci setkání. „Hlavně v oblasti technických pomůcek se udělal velký pokrok. Ještě před lety nás nenapadlo, jak se například zmodernizuje počítačové vybavení,“ shodli se návštěvníci.