Ostrovští zastupitelé tento projekt podpořili a dali mu zelenou. Městský dům dětí a mládeže v Ostrově zde pořádá každoročně čtyři čtrnáctidenní turnusy v období letních prázdnin od začátku července do konce srpna (v každém běhu bývá cca 85 dětí, 3 praktikanti a 17 pracovníků). Letní tábor v Manětíně je určen dětem od 9 let.

Mimo letní prázdniny se nárazově konají několikadenní pobyty sportovních klubů nebo soustředění rodičů s dětmi. Ty zahrnují šestidenní turnusy pro zhruba čtyřicet účastníků a 6 pracovníků městského domu dětí a mládeže.

Po zbytek roku je však areál tábora nevyužitý.

Podle názoru ostrovské radnice však nyní tábor v této podobě dožívá, a má–li mít možnost dalšího rozvoje, včetně prodloužení sezóny, pak je potřeba provést zásadní úpravy spojené s výstavbou nových objektů.

„Zastupitelé dali tomuto projektu zelenou. Letní tábor v Manětíně předpokládá rekonstrukci současného stavu budov a zařízení tak, aby mohl pojmout přibližně 141 osob, z toho zhruba 114 dětí a 27 obsluhujících pracovníků. Dalším předpokladem je rozšíření provozní doby mimo letní měsíce i na jarní a podzimní měsíce. Nový areál by měl především sloužit dětem, které se budou účastnit letních táborů, dále i v rámci školních výletů, rodičům s dětmi i náhodným turistům,“ potvrdil starosta Ostrova Jan Bureš. Podle něj bude tábor přístupný i automobilům a bude zde i parkoviště.

Očekávané náklady na tento projekt činí 32 milionů korun. Veškeré zdroje jsou sice nyní uvažovány jako pro město Ostrov, ale budou se hledat dotační tituly z Evropské unie.