Celý tento proces je rozdělen do několika etap. První etapa — digitalizace základní programové nabídky, by měla být dokončena do konce prosince 2008. Výsledkem bude nabídka šestnácti programů , které budou souběžně vysílány digitálně i analogově.

Pro předplatitele to bude znamenat, že pokud jim vyhovuje současné analogové vysílání, nemusí dělat vůbec nic a na svých televizorech budou sledovat dále základní nabídku.

Pokud budou diváci požadovat vyšší kvalitu obrazu i zvuku, případně sledovat pořady, které jsou vysílány v HD kvalitě, zakoupí si u provozovatele kabelové televize set top box, odpovídajících parametrů a ten jim bude servisní organizací doma nainstalován. V tom případě budou na jednom televizoru v domácnosti sledovat vysílání digitálně a na případných dalších televizích analogově jako doposud.

V případě, že budou chtít sledovat digitální vysílání na všech televizorech v domácnosti, musí mít pro každý televizor set top box.

Druhá část znamená, že do konce I. čtvrtletí 2009 proběhne plná digitalizace speciální programové nabídky. To znamená, že všichni, kdo budou chtít sledovat speciální nabídku, budou muset mít doma set top box, který bude vybaven kódovacím systémem CONAX, jenž bude ke koupi opět u provozovatele kabelové TV. Tím se také odstraní problém s neoprávněným sledováním placených programů.

Poslední část, digitalizace rozšířené programové nabídky, bude realizována v následujících letech v závislosti na technickém a cenovém vývoji potřebných komponentů a technologií.