Na devětadvacet milionů vyšly stavební úpravy jedoho z objektů v ostrovské věznici ve Vykmanově. Prvotní odhad byl přitom přibližně 80 milionů korun. Výrazné úspory dosáhla Vězeňská služba aktivním zapojením potrestaných do rekonstrukce.

„Prakticky veškeré stavební práce provedli vězni,“ konstatoval Milan Kubíček, ředitel ostrovské věznice. Pouze odborné práce, jako bylo například topení, prováděly podle jeho slov externí firmy. I díky tomu se podařilo srazit cenu za jedno lůžko z 1,3 milionu, kolik stojí v nově postaveném objektu, na 299 tisíc.

Zaměsztnanost odsouzených se v loňském roce pohybovala podle slov Luďka Kuly, generálního ředitele vězeňské služby, kolem šedesáti procent. „V prosinci klesla kvůli krizi na necelých 57 procent. My se musíme snažit, aby byla co největší. Jednou z možností je právě aktivní zapojení odsouzených do úprav věznic,“ řekl Kula. Stejný mechanismus jako v Ostrově proto podle něj vězeňská služba využije i při stavebních úpravách v dalších věznicích, jako je například Horní Slavkov.

Ostrovští vězni mají podle slov ředitele Kubíčka možnost pracovat při kompletaci propagačních materiálů či elektrosoučástek v jáchymovském podniku VJB. „V areálu věznice je i truhlářská dílna, v níž vyrábíme nábytek pro vězeňskou službu. Vznikl v ním mimo jiné i nábytek nově zrekonstruovaných místností,“ dplnil ředitel.

V objektu „H“ (pojmenování dostal podle tvaru budovy), který v době jáchymovských uranových dolů sloužil jako nemocnice pro trestance, později (až do roku 2004) jako léčebna potrestaných s tuberkolózou, vzniklo 97 nových lůžek. „Jejich počet je však možné zvýšit až na 120,“ podotkl Kula.

Tento krok zřejmě bude muset v nejbližší době vedení věznice udělat. Stejně jako řada ostatních věznic se i ta ostrovská potýká s nadbytkem vězňů. Kapacita věznice je i s nově vzniklými lůžky 923 míst. V průměru si zde ale trest odpykává tisíc až jedenáct set vězňů. „Na jednu stranu je tento fakt pro vězeňskou službu zátěží, na druhou to ale svědčí o vyšší výkonnosti české justice, která se zbavuje nedodělků. Soudci odstraňují staré případy, tím pádem je více odsouzených,“ komentoval současný stav věci Jiří Pospíši, ministr spravedlnosti.

V České republice je ve věznicích 18.900 míst pro odsouzené. Podle slov generálního ředitele vězeňské služby jejich počet už překročil 21 tisíc. „Možností, jak tento stav změnit, je více. Uvažujeme o tom, že například jednu z vazebních věznic přeměníme na věznici pro výkon trestu,“ nastínil Kula jednu z forem řešení.

Jenom v ostrovské věznici je 83 míst pro ty, na něž soud uvalil vazbu. Zbytek z celkové kapacity tvoří odsouzení.

Věznice Ostrov

Ostrovská věznice ve Vykmanově spadá do druhé nejmírnější kategorie B, tedy s dozorem. Má celkovou kapacitu 923 míst, z toho 83 pro lidi, na něž soud uvalil vazbu. Speciální oddělení pro odsouzené závislé na drogách má 32 míst. O chod věznice se stará celkem 416 zaměstnanců, z čehož 161 jsou civilní pacovníci.