Před dvěma roky, na zářijovém zasedání zastupitelstva města, byl projednáván návrh obecně závazné vyhlášky, která upravuje pravidla pro pohyb a chov psů na území města. Mezi zastupiteli se však nenašel potřebný počet hlasů, aby byl návrh obecně závazné vyhlášky schválen.

„Vzhledem k tomu, že není otázka volného pohybu a chovu psů na území města Ostrov stále dořešena a ze strany ostrovských občanů přichází stále nové výtky a stížnosti, bude na druhý pokus předložen nový návrh obecně závazné vyhlášky o pravidlech pohybu a chovu psů ve městě. Ta bude obsahovat také grafické znázornění veřejných prostranství určených pro volný pohyb psů na území města Ostrov,“ potvrdil starosta Ostrova Jan Bureš.

Pro volný pohyb psů byly vybrány tři lokality: lokalita „Na Kopci“, lokalita „Za Jáchymovským potokem“ a lokalita „U Hřbitova“.

Vyhláška se taktéž zaměřuje na povinnosti chovatelů v souvislosti s trvalým označováním a evidencí psů. „Jedná se o trvalé označování formou čipu. Poplatník, který nechá takto označit psa, bude mít nárok na úlevu od místního poplatku ze psů, a to až do výše nákladů vynaložených na označení psa. Nad dodržováním této vyhlášky bude bdít Městská policie Ostrov,“ dodal starosta.

Vyhláška, která bude upravovat pohyb a chov psů na veřejném prostranství, musí ještě projít schvalovacím procesem v Zastupitelstvu města Ostrov.

„Určitě je potřeba udělat v těchto věcech řád, protože jsou někdy se psy problémy. Určitě by mělo být jasné, kde se psi mohou pohybovat volně a kde ne a jak je evidovat,“ zhodnotil jeden z ostrovských občanů.