V současné době výstavba dalších parkovacích míst nepokračuje, protože nemáme na tyto práce dostatek finančních prostředků. Na druhou stranu však další etapu dolaďujeme společně s našimi občany, kteří nám mohou do konce července zasílat své připomínky a názory, které se pak řeší se stavebním úřadem.

Parkovací místa jsou určitě stálým problémem, který místní lidi trápí, proto jsme na něj nezanevřeli. Pokud se podaří sehnat finance, pak budeme pokračovat v příštím roce.