Krajská rada rozhodla o zvýšení základního kapitálu karlovarské nemocnice o částku 30 milionů korun na novou částku 52 milionů korun, a to vydáním nových třiceti kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě milion korun. Toto opatření schválila rada kraje za účelem posílení a rozvoje podnikatelské činnosti společnosti.

Původní základní kapitál Karlovarské krajské nemocnice se rovnal částce 22 milionů korun a je představován celkovým počtem dvacet dva kusů kmenových akcií na jméno. Akcie jsou číslovány od čísla 001 do čísla 022. Všechny tyto akcie jsou plně placeny a vydány. Kapitál společnosti po navýšení o 30 milionů činí 52 milionů korun.