Zpravodaj jsme začali vydávat, abychom občany informovali o novinkách ve městě, i o našich plánech a dalších zajímavostech. Měl by vycházet pravidelně, čtyřikrát do roka. Postupně uvažujeme i o tom, že bychom zvýšili počet stran. Jinak se nebráníme ani příspěvkům a připomínkám od občanů. Nechceme tam dávat pouze vulgární příspěvky. Nebráníme se věcné kritice, a rádi se k ní také vyjádříme, ale měla by být podána slušnou a inteligentní formou.