Zápisy do první třídy se v Bečově konají v pondělí 2. února, a to mezi patnáctou až osmnáctou hodinou v první třídě, která se nachází v přízemí základní školy.

Už tento týden bychom ale chtěli k nám případné zájemce pozvat. Pořádáme totiž projekt nazvaný Naše škola, do kterého byly zapojeny i samotné děti. Žáci pracují ve skupinách a mají hlavní úkol — zpracovat současný stav školy a navrhnout ideální řešení, ať už pomocí výkresů, maket či rozpočtů. Jde nejen o návrhy na ideální školu, ale i o návrhy ohledně toho, jak má vypadat ideální třída. Děti přitom vycházejí ze současného vybavení jednotlivých tříd.