Den živých vod. Tak příznačně a poněkud poeticky nazvali organizátoři slavnostní otevření horního Otročínského pramene pro veřejnost. Uskutečnilo se v sobotu v poledne za zvuku slavnostních fanfár.

Místo: na kraji u lesa, asi dva kilometry za Otročínem. Celou akci organizoval a připravoval Svazek obcí Slavkovský les a místní akční skupina Náš region. Finančně přispěla otročínská radnice a také Karlovarský kraj.

„Cílem projektu bylo zpřístupnit přírodní a kulturní dědictví regionu, v tomto případě kyselky, která byla známá už nejméně od 17. století,“ říká předseda sdružení Slavkovský les Ladislav Hlava.

Pramen je jímán nádherným dutým kmenem s letopočtem z roku 1819 v hloubce 70 metrů.

„Počasí jsme si ani nemohli přát lepší. Aby se akce líbila i dětem, její součástí bylo sázení ovocných stromů na trase od silnice až k prameni,“ vysvětluje starostka Otročína Marie Šašková. Sazenic bylo celkem 60, a jak starostka uvedla, plody stromů si může nasbírat kdokoli. Hlavně prý budou ale sloužit jako potrava zvěři ve zdejším mysliveckém revíru…

„Podobných lidí, kteří takto zvelebují region, by bylo potřeba víc,“ hodnotili práci Ládi Hlavy účastníci akce.