Paradoxně jde i o starostu Ostrova Jana Bureše (ODS) a místostarostu Ostrova Miroslava Matějku (ČSSD). Po zveřejnění prozatímních závěrů z jednání ohledně utvoření krajské koalice už je jasné, že oba tito politici budou stát na krajském úřadě na opačné strany barikády, ačkoliv v Ostrově jsou politickými partnery. Starosta a budoucí krajský zastupitel Bureš v tom však žádnou schizofrenní situaci nevidí.

„V Ostrově je dvacet jedna zastupitelů. ODS tu má osm mandátů, ČSSD tři a zbylí koaliční partneři také tři. Ostrovská koalice potřebuje jedenáct hlasů, a z toho je tedy zřejmé, že ODS sociální demokraty nepotřebuje,“ říká starosta Ostrova. To však podle něho neznamená, že by se tato ostrovská koalice rozpadla. „Spolupráce s ČSSD na ostrovské radnici byla doposud bezproblémová. My nemáme důvod ji ukončit. Vše záleží jen na ČSSD. Pokud ta bude chtít odejít, může,“ pokračoval Bureš.

Podle Bureše by mohl nastat problém v případě, pokud by se na krajském zastupitelstvu řešila témata, která se dotýkají Ostrova. Pak by se mohlo totiž stát, že oba ostrovští radní, kteří na komunální úrovni spolupracují, budou na kraji hlasovat jinak. „Naschvály si ale určitě dělat nechceme,“ dodal Bureš.

V krajském zastupitelstvu stanou na opačné straně například i náměstci karlovarské primátorky Tomáš Hybner (ČSSD) a Petr Keřka (ODS). I v Karlových Varech tvoří totiž ODS a ČSSD koalici. „Na městě se dělá komunální politika, na kraji se dělá už jiná politika. Zde jsou rozdíly v názorech mnohem větší, což je způsobené například zdravotnictvím a školstvím,“ reagoval náměstek Hybner s tím, že ani on neočekává možné problémy v pozici městské koalice.