„Od září mohou občané žádat o proplacení poplatků ze všech jednadevadesáti lékárnách v reginou. Musí tak učinit prostředictvím formuláře, který najdou na webových stránkách kraje nebo přímo v lékárenských zařízeních,“ uvedla krajská mluvčí Andrea Bocková.

Karlovarský kraj obdržel celkem 3 986 žádostí, z toho ale úředníci museli 478 zamítnout.

„Nejčastějších prohřešků, kterých se občané dopouštějí, jsou chybná čísla bankovního účtu nebo jeho neuvedení, nedodržení lhůty tří pracovních dní nebo nepodepsaná žádost a neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů,“ vysvětlila Bocková.

Problémy podle krajské mluvčí působí lidem také zasílání dokladů z lékárny vystavených před datem účinnosti proplácení poplatků krajem, to znamená před 1. zářím 2009.

Nově bylo radou kraje schváleno, že finanční dary se zasílají na bankovní účet uvedený žadatelem v žádosti. „Podle tohoto usnesení už nemusí jít přímo o bankovní účet žadatele, jak bylo původně požadováno, ale o účet kohokoli jiného, například příbuzných,“ vysvětlila krajská mluvčí.

Podle vedení kraje je rovněž připraven ke schválení materiál, který bude upravovat problematiku špatně, popřípadě nedostatečně vyplněných žádostí o proplacení daru. „Bude stanoveno pravidlo, že pokud žádost nesplní všechny uvedené podmínky, bude zamítnuta, a zároveň tato informace nebude žadateli písemně oznámena. Požadavky těch, kteří si chtějí ověřit, zdali byla jejich žádost akceptována, budou vyřizovány telefonicky,“ zdůraznila Bocková.

Berenika Podzemská, krajská radní pro zdravotnictví (Hnutí Doktoři), považuje refundaci poplatků v lékárnách za nesystémové řešení. „Považuji ale za důležité, že se nyní vracejí ve všech lékárnách a není překračován zákon,“ uvedla. Podle Podzemské je nutné usilovat o zrušení regulačních poplatků na parlamentní úrovni.

Podle oslovených lékárníků mají lidé, a to nejenom senioři, o refundaci poplatků za léky zájem. „My jim poskytneme formuláře a oni si je vyplní. Zájem mají,“ uvedla Barbora Vojtková z lékárny v Lázeňské v Karlových Varech.