ČSSDsi velmi váží důvěry občanů vyjádřené hlasováním lidí v krajských volbách. Podporu, které senám dostalo, vnímáme jako vyjádření souhlasu se základními pilíři politiky ČSSD, kterými jsou solidarita, spravedlnost a základními programovými prioritami:

1) zrušením poplatků u lékaře
2) zabráněním privatizace nemocnic a jejich následnému převedení na neziskové organizace
3) zabráněním privatizace veřejných služeb

Současně ČSSD chápe vyjádření důvěry občanů jako vyjádření nesouhlasu s politikou Topolánkově Občanské demokratické straně a to jak na centrální, tak i na krajské úrovni.

Jediným zájmem ČSSD při tvorbě krajských koalic byl, je a bude zájem občana. ČSSD není ideologicky předpojatá k jakékoliv politické straně, ale vycházíme z předpokladu, že Modrá šance ODS a program Naděje jsou neslučitelné programové alternativy pro budoucí vývoj České republiky.

Ze současného stavu krajského vyjednávání lze usuzovat, že navázání spolupráce mezi ČSSD a ODS ve formách velké koalice je krajně nepravděpodobné.

Pavel Poc, krajský předseda ČSSD
Josef Novotný, lídr kandidátky ČSSD v Karlovarském kraji