Důvodem opatření je snaha o minimalizaci dopadů hospodářské a finanční krize na místní podnikatelské prostředí.

Telefonní linky nabízejí podnikatelům aktuální informace o tom, jak se vyrovnat s nepříznivými dopady krize, jaké jsou novinky, ale i obecné zprávy a rady pro řešení nepříznivých situací vzniklých otřesy ekonomiky.

„Hospodářská krize stále tíživěji dopadá na naše firmy a podnikatele a každým dnem jim přináší nové starosti a četná úskalí. Při jejich řešení se neobejdou bez aktuálních informací a odborných rad. My jim proto v této jejich nelehké situaci podáváme pomocnou ruku ve snaze minimalizovat negativa dopadu krize na fungování jejich podniků,“ uvedl prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

„Abychom se v naší snaze co nejvíce přiblížili jednotlivým firmám, budou naše protikrizové informační a poradenské linky k dispozici ve všech krajských městech na jednotných kontaktních místech,“ doplnil Kužel.

Linky fungují každý pracovní den od 9 do 16 hodin.

Pro Karlovarský kraj je číslo 353 569 173.