Mandát bývalých pětačtyřiceti krajských zastupitelů zanikl druhým dnem konání voleb, tedy v sobotu. Na rozdíl od členů krajské rady, jejichž kompetence vztahující se k výkonu jejich funkce platí do doby zvolení nových členů rady.

„Ve čtvrtek máme zasedání krajské rady, na němž budeme projednávat standardní program. Budeme pracovat dál, činnost úřadu běží normálně, nelze ji zablokovat. Musíme dodržovat lhůty, termíny, proto je rada je vybavena kompetencemi do jmenování nové krajské rady,“ uvedl Josef Pavel (ODS), dosavadní karlovarský hejtman.

Na dotaz, zda například rada jmenuje nového ředitele příspěvkové organizace Císařské lázně, současný hejtman dodal, že o tom ještě nepřemýšlel. „Mám to na stole, musím se tím nejprve probrat,“ vysvětlil.

Podle Josefa Novotného, lídra vítězné ČSSD, by stávající radní měli rozhodovat pouze ve věcech, u nichž by například nesplněný termín ohrozil například dotace pro Karlovarský kraj. „Doufám, že budou rozumní. Budu kontaktovat naše radní za ČSSD, abych byl o všem informován. Personální otázky bych nechal až nové krajské radě,“ uvedl Novotný.

Jak podotkl Vojtěch Krump, mluvčí Regionální rady soudržnosti Severozápad, která rozhoduje o rozdělení miliard korun z Evropské unie pro Ústecký a Karlovarský kraj, zásadní rozhodnutí nebude přijímat nyní ani tato instituce. Právě v ní totiž figuruje řada politiků z ODS, konkrétně hejtman Pavel.

Ustavujícímu zasedání nového krajského zastupitelstva zpravidla předsedá nejstarší člen. „V Karlovarském kraji je to Václav Živný, KSČM, kterému je 68 let. Zastupitelstvo zvolí hejtmana, zástupce hejtmana a další členy rady,“ uvedla Jana Pavlíková, mluvčí úřadu. Pokud se tak nestane, předsedající zasedání přeruší. „Současně zastupitelstvo rozhodne, kdy bude zasedání pokračovat tak, aby se uskutečnilo nejdéle do sedmi dnů od konání přerušeného jednání,“ upřesnila Pavlíková.

Ustavující zasedání nového zastupitelstva svolává dosavadní hejtman po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty. „Lhůta pro podání návrhu soudu trvá deset dní ode dne vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. „Pokud tedy návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování nebude podán, mělo by to být do 25 dnů. Jde ovšem o nejzazší termín. Soud potom musí rozhodnout do dvaceti dnů,“ dodala mluvčí a doplnila, že pokud soud nevyhoví žádnému z podaných návrhů, ustavující zasedání by se konalo do patnácti dnů od momentu právní moci rozhodnutí soudu, tedy do 45 dnů od vyhlášení výsledků voleb.

Podle ředitelky Statistického úřadu v Karlových Varech Jaroslavy Šenitkové v Karlovarském kraji nikdo volby doposud nenapadl.

Ivana Kalinová, Jana Kopecká