My jsme se lídra hnutí Doktoři Bereniky Podzemské zeptali:

Co říkáte volebním výsledkům?
Naše hnutí obstálo se ctí, čekali jsme o něco větší podporu voličů, ale čtyři mandáty jsou realitou a s tou nemá smysl polemizovat. K naplnění všech našich programových cílů to stačit nebude. Rozhodně však máme v úmyslu politiku kraje aktivně ovlivňovat.
Sociální demokracie volby přesvědčivě vyhrála, je tedy logické, že v koalici bude udávat tón. Věříme, že věcný a racionální.

Sociální demokraté už stanovili, za jakých podmínek půjdou do koalice. Shodnete se na nich?
Vyjednávání o koalici by nemuselo být zase tak složité. Chce senámvěřit, že většina koaličních zastupitelů bude pracovat pro blaho občanů a regionu.Vtom se shodneme. Způsobů, jak toho docílit, zase není tolik. V mnohém jsou naše cíle společné. ČSSD chce převést karlovarskou nemocnici na neziskovou organizaci, jasná shoda. ČSSD chce proplácet poplatky v nemocnici seniorům a dětem do 18 let. Předpokládáme, že má nastaven způsob, jak toho legálně docílit. Toto řešení jsme ochotni podpořit. Alespoň do doby, než bude definována a schválena koncepce krajského zdravotnictví a než Julínkova fantasmagorická reforma bude definitivně u ledu.
Nejsme zásadně proti působení privátního sektoru v sociálních službách, ale opět musí být stanovena jasná pravidla a kontrolní mechanismy pro takováto soukromá zařízení. A to bude vyžadovat nějaký čas.

Máte i vy definované požadavky?
Jsme proti privatizaci zdravotního pojištění. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že priority sociální demokracie do značné míry korelují s prioritami našimi.

Co čekáte od koaličních jednání?
Při vyjednávání koalice očekáváme, že horký brambor stabilizace systému zdravotnictví kraje Doktoři převezmou, jsou na to připraveni. Začnou urychleně jednat, neb není času nazbyt. Situace je kritická, na tom nic nezmění ani demagogická tvrzení Josefa Pavla. Kromě radního pro zdravotnictví jsme připraveni nabídnout člověka nesoucího rozumný koncept, který výrazně zlepší možnosti menších obcí využít zdroje operačních programů.

V čem je podle vás hnutí Doktoři nejsilnější?
Naší silnou parketou a dalšími prioritami jsou kvalita vzdělání a podpora kultury. To jsou témata, kde se cítíme pevní v kramflecích a spříznění odborníci jsou k dispozici. Záleží na koaličních partnerech, jak naloží s naší ochotou pracovat a spolupracovat. Samozřejmě že chceme jednat o možnosti změn v řízení Karlovarského kraje, ale to má svůj čas.

Bývalá krajská rada stále zasedá a rozhoduje. Co tomu říkáte?
Uvítali bychom, kdyby dosluhující krajští radní nepřijímali žádná podstatná rozhodnutí, zejména ne taková, která by novou koalici do budoucna k čemukoliv zavazovala a omezovala tak její možnost stanovit nový koncept rozvoje a řízení kraje.

S kým koalici odmítáte?
Trváme na tom, že spolupráce se současnou ODS je pro nás z mnoha důvodů nepřijatelná. Nevěříme fámám, že ČSSD a ODS mají uzavřenu nějakou dohodu, která by vedla k oposmlouvě. Jsme přesvědčeni, že ODS patří do opozice. Stejně jako mysvé voliče nezradíme, neučiní tak ani ČSSD. Kdybychom o tom nebyli přesvědčeni, koaliční jednání by pozbylo smyslu. Nechceme plýtvat energií a časem na politické hrátky, které mají předem dohodnuté resumé. Jsme připraveni rovně a poctivě jednat o lepší budoucnosti pro náš kraj.