Schodkový rozpočet schválili na svém včerejším, v pořadí druhém zasedání noví zastupitelé Karlovarského kraje. Schodek bude činit přibližně 0,8 miliardy korun. Vloni činil deficit 1,3 miliardy, přesto však skončil jako vyrovnaný. V příštím roce hodlá kraj vyrovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji prostřednictvím vlastních zdrojů a také úvěrů.

„Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný v oblasti vlastních příjmů a tak zvaných standardních výdajů. Znamená to, že v daném roce je kraj schopen pokrýt vlastními příjmy veškeré výdaje odborů včetně příspěvků vlastním příspěvkovým organizacím a taktéž splátky jistin a úroků úvěrů, kterými dokrývá zdroje na předfinancování a spolufinancování projektů Evropské unie. Je to základní premisa také budoucích rozpočtů Karlovarského kraje,“ uvedla Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru krajského úřadu.

Většina zastupitelů souhlasila i s ohlášeným zrušením poplatků za ošetření v krajských zdravotnických zařízeních. Rozpočet kraje tak přijde asi o třicet milionů korun.

Zastupitel Jan Horník (Alternativa pro kraj) na jednání uvedl, že pro rozpočet ruku zvedne. „Chci jej podpořit, ale tak podpořím i to, s čím nesouhlasím,“ doslova sdělil. Jak vysvětlil, podle jeho názoru by zrušení poplatků měla schválit vláda, nikoli kraje.

Mnoho zastupitelů však mělo výhrady k tomu, aby se v rozpočtu počítalo s přibližně 28 miliony korun na přípravu projektů na obnovu Císařských lázní.

Hejtman kraje Josef Novotný (ČSSD) však oponoval: „Ta částka by rozhodně měla v rozpočtu zůstat. Bude však věcí dalších jednání, jak bude objekt rekonstruován a s kým spojíme síly,“ uvedl hejtman Novotný.

Rozpočet byl navýšen hned v několika resortech. Jde například o zdravotnictví, kterému bude v rámci běžných výdajů poskytnuto asi 233,3 milionu korun, a školství – 246,5 milionu korun. Dopravu kraj bude financovat nejvyšší částkou, přibližně sedmi sty osmdesáti sedmi miliony korun.

Popelkami zůstávají i napřesrok odbory životního prostředí, památkové péče a kultury.