Obec Stanovice, která má kolem pěti set obyvatel, se dlouho potýkala s politickými problémy, což mělo před lety za následek odstoupení místního zastupitelstva. Situace došla tak daleko, že Stanovice rok a půl fungovaly bez zastupitelstva a obec tak musel řídit krajský úřad.

Působení exstarosty Radka Langmaiera dokonce vyšetřovala protikorupční policie a za své údajné počiny nakonec stanul před soudem. Soudní líčení s ním však ještě nebylo doposud ukončeno.

Situace ve Stanovicích se po komunálních volbách v roce 2006 rapidně změnila, což mělo za následek i uklidnění stavu ve vedení obecního úřadu. Novým starostou se stal hned po volbách Ladislav Kocourek (ČSSD). Má dvě místostarostky — Alici Kondelčíkovou a Karin Tischerovou (obě dvě Sdružení nezávislých kandidátů I).

A jak dnes vypadá jednání zastupitelstva, která před rokem 2006 byla poměrně hodně bouřlivá? Jsou natolik klidná, že se vedení obce dokáže dohodnout i s případnou opozicí. V té dnes figuruje jediný muž, právě exstarosta Langmaier.

Jaký byl váš nástup do vedení obce?
Starosta Kocourek: Abych řekl pravdu, úřad jsme přebírali v troskách. Rok a půl tu nefungovalo zastupitelstvo, účetnictví bylo velmi špatné. Museli jsme začít doslova od nuly. Bylo před námi sestavit nové účetnictví i agendu.
Místostarostka Kondelčíková: Jako hlavní cíl po našem nástupu do vedení obce jsme si stanovili program obnovy venkova, ve kterém jsme si vytyčili sedm základních bodů. Dnes už je máme všechny splněny.
Starosta: Za dva roky se námpodařilo dokázat to, co jsme si předsevzali na celé čtyřleté volební období.

Jak zněly tyto základní cíle?
Místostarostka: Prvním bodem bylo vybudování místních chodníků. Tuto akci jsme rozdělili do dvou etap. Celkové náklady na ni se vyšplhaly na tři miliony korun, přičemž se nám podařilo získat dotaci ve výši šest set tisíc korun. Druhýma velmi zásadním cílem bylo obnovení propadlého řízení na vodovod do Dražova, kde jsou lidé doposud odkázáni na místní studny. Dnes je stav takový, že jsme akci dotáhli až do stavebního povolení, které bylo vydáno na přivaděč.
Starosta: Před čtrnácti dny jsme už vyhodnotili nabídky pro výběrové řízení na přivaděč vody do Dražova. Zakázku vyhrála firma Bača. Na této velké akci se bude obec podílet s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech. Společně už jsme zažádali o dotaci na ministerstvu zemědělství i na krajském úřadě.

Přivaděč vody do Dražova je opravdu důležitý. A co dalších pět cílů?
Starosta: Zrekonstruovali jsme také veřejné osvětlení zatím ve čtyřech z pěti našich obcí, tedy Stanovicích, Hlinkách, Dražově a Dolním Dražově. Nové Stanovice zatím na opravu ještě čekají. Dále jsme zrekonstruovali místní komunikace, vybudovali nové dětské hřiště, na které nám ze sedmdesáti procent z celkových nákladů přispělo ministerstvo pro místní rozvoj. Šestým naším cílem byla oprava místního kostela, který se sice nachází v centru Stanovic, není ale v jejich majetku. Dvakrát jsme přispěli na jeho částečnou rekonstrukci po sto dvaceti tisících korunách. Za téměř čtvrt milionu se tak na kostele mohla opravit jeho fasáda a udělal se i nový ciferník na věžních hodinách.
Místostarostka: Poslední naší prioritou byla pouť u příležitosti výročí 650 let od založení obce, kterou jsme uspořádali vloni v červnu. Oslavy výročí se konaly celý rok, pouť byla jeho vyvrcholením. Měla velký ohlas, neboť během dvou dnů k nám zavítalo kolem šesti tisíc lidí.

Jaké jsou vaše priority?
Starosta: Aby byli lidi spokojení a obec fungovala. Dá to přitom velkou námahu, protože to rozhodně není práce na čtyřleté volební období.
Místostarostka: Vzhledem k tomu, že jsem z Dražova, považovala jsem za prioritní přivést do této osady vodu. Myslím si, že pokud se vede dobře lidem v obci, dobře se vede i lidem ve vedení obce.

Oba dva jste politickými nováčky a ve vedení obce i samotném zastupitelstvu se tak díky vám objevily nové tváře. Proč jste se rozhodli kandidovat ve Stanovicích?
Starosta: Do podzimu roku 2006 jsem působil jako vedoucí dopravy ve firmě Kattenbeck, kde jsem pracoval šestnáct let. Tuto firmu jsem s jejím majitelem vlastně zakládal. Co mě z ničeho nic přimělo kandidovat? Celý život jsem komunikoval s lidmi, především s těmi obyčejnými, a řešil jsem jejich stížnosti. Chtěl jsem nějakou změnu a tu potřebovaly i Stanovice. Když jsem byl zvolen a stal se i starostou, byl to pro měza začátku velký šok, protože jsem měl trochu jinou představu. Být starostou to znamená být starostou dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Protože když tuto funkci chce člověk dělat dobře, musí počítat s velkým nasazením i zodpovědností.
Místostarostka: Jako běžná občanka jsem chodívala na jednání našeho zastupitelstva. To, co se tam ale dělo, se mi nelíbilo stejně tak jako místní politika. Chtěla jsem to změnit. S druhou místostarostkou jsme se proto rozhodly kandidovat za sdružení. Jako místostarostka jsem neuvolněná, na úřadě bývám každé pondělí a středu. Jsem diplomovanou fyzioterapeutkou, ale času na tuto práci mi mnoho nezbývá.

Jak nyní vypadají jednání zastupitelstva? Jsou ještě tolik bouřlivá?
Starosta: Myslím si, že nálada na zastupitelstvu bývá nyní poměrně dobrá. Dokážeme se shodnout na většině věcí a každou připomínkou se zabýváme.
Místostarostka: Dáváme prostor i opozici. Ta tu ale nyní vlastně oficiálně žádná není, takže nedochází ke střetům mezi vedením obce a jejími kritiky. Na zastupitelstva chodí i hodně lidí.

Co se změnilo po vašem nástupu pro samotné občany?
Starosta: Mou představou je, že na starostu a jeho zástupce by se měli lidé mít možnost obrátit kdykoliv, tedy i poté, co přijedou odpolednedomůz práce, kterou vykonávají hlavně v Karlových Varech. Není přece možné jim říci, že úřední hodiny jsou tehdy a tehdy a že mají smůlu. Situace se změnila i co se týče práce místní matriky. Před naším nástupem tu působila úřednice, která měla na starosti matriku a účetnictví. Ta ale bydlela v Karlových Varech a odpoledne už na úřadě nebyla. Přijal jsem proto paní přímo od nás, která je lidem k dispozici i po druhé hodině odpoledne.

Obec má své priority. Nedotkne se jich ale krize, kterou už začaly pociťovat i některé obce na Karlovarsku třeba kvůli masivnímu propouštění?
Starosta: Zatím to na nás nedolehlo. Naší výhodou může být na druhou stranu totiž i samotný fakt, že ve Stanovicích nejsou žádné podniky a tedy ani pracovní místa, lidé za prací musí dojíždět. Jediný, kdo by na krizi mohl doplatit, je místní obchod.

Nemrzí vás, že možnosti Stanovic jsou natolik omezené, že vznik pracovních míst je zde v podstatě vyloučený?
Starosta: Pochopitelně, že bychom byli rádi, kdyby se u nás nějaká pracovní místa vytvořila.
Místostarostka: Jsme si ale vědomi, že to bohužel u nás není možné. Není tu kde postavit výrobní podnik a možnosti jak získat pozemky jsou navíc velmi omezené.
Starosta: Jediným naším velkým zaměstnavatelem tak zůstává Lesní společnost Bečov, kdysi to bývala i březovská porcelánka. Ta ale před lety zkrachovala, dnes má nového vlastníka, který zaměstnává jen pár lidí.

A jak to vypadá s pracovníky zaměstnanými obcí? Nepočítáte s nějakými změnami?
Starosta: Žádné změny v tomto směru neplánujeme. Máme jednu úřednici, dva lidi na údržbu obce a jednu paní na úklid úřadu. Není to sice mnoho, ale i v tomto počtu se to dá zvládnout. Když máme nějaké velké akce, najímáme si na práci firmy. Rozhodně proto neuvažujeme, že bychom například využívali nezaměstnané registrované na úřadech práce, jak to nově dovoluje zákon.