Žákům devátých tříd, kteří zamíří na střední školy a učiliště, odpadá stres z přijímacích zkoušek. Školy totiž už spíše hodnotí předešlé výsledky na základních školách. To ovšem může znamenat i to, že se žák dostane i na školu, o které později zjistí, že pro ni nemá potřebné předpoklady.

„Takto to funguje, výjimkou jsou například talentové zkoušky, které fungují normálně dál. Výhodou je i to, že se žáci mohou hlásit na tři školy, a po přijetí si vybírají, kam vlastně půjdou. V tom zatím nevidíme žádný problém. Odpadlo tedy hodně stresu,“ poznamenala Jiřina Klírová, ředitelka Základní a mateřské školy Regionu Karlovarský venkov.

Podle ní však tyto výhody neznamenají, že by se děti na základní škole více snažily. „To zase tolik ne. Děti, které jsou cílevědomé, se učí a chtějí studovat, ty, které se o školu tolik nezajímají, mají stejný přístup, jako kdyby se přijímačky normálně dělaly. Vždy je to o jednotlivých žácích a tom, jaký má kdo z nich přístup. Většinou se tedy to, zda si člověk vybral dobrou školu, ukáže až v prvním ročníku střední školy,“ dodala ředitelka Klírová.

Jednou ze škol, která nechystá přijímací zkoušky, je i karlovarská střední odborná škola stavební.

„My letos chceme otevřít jednu třídu průmyslové školy a tři dvouoborové učební obory. Máme skutečně širokou nabídku, protože chceme udělat i dvě třídy z žáků praktických škol a také nabídnout nástavby. Tříd a oborů jsme schopni nabídnout opravdu hodně. Z oborů nabízíme například zámečníka, zedníka, malíře, nebo instalatéra,“ konstatoval Michal Vachovec, ředitel školy.

„Přijímací zkoušky dělat nebudeme, žáky budeme brát podle jejich předpokladů a dosavadních výsledků,“ doplnil Vachovec.