Tentokrát je tato akce naplánována na okolí Otročína a uskuteční se už tuto sobotu, kdy je sraz účastníků už v 8.45 na náměstí v Bochově, odkud je autobus odveze do Brtě. První zastávkou je Toužim, druhou Útvina v 9.20 na autobusové zastávce, třetí pak Krásné Údolí, čtvrtou Měchov. Sraz zájemců, které rozveze další autobus do Teplé, je už v 9 hodin v Mnichově na náměstí, druhou zastávkou je Rájov, třetí Závišín a čtvrtou Ovesné Kladruby.

Program samotné akce začíná v 10 hodin srazem účastníků na návsi v samotném Otročíně.Opůl hodiny později dojde na Otročínské cesty, kdy zájemci společně vysázejí původní staré krajové odrůdy ovocných stromů.Na11. hodinu je naplánován hlavní bod dne, a to otevření Otročínského pramene. Akcemáskončit kolem druhé hodiny, kdy si lidé budou moci prohlédnout kostel svatého Michala.

„Horní otročínský pramen byl upraven a zpřístupněn za podpory Karlovarského kraje a obce Otročín v letošním roce, a to jako společný projekt Místní akční skupiny Náš region a Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova.Narealizaci projektu se podílely i neziskové organizace z Otročína, sdružení Berkut a Cesta z města,“ říká pořadatel a člen Berkutu Jiří Šindelář.

Cílem projektu je zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví zdejší oblasti, která je proslulá především množstvím minerálních pramenů.

„Tato realizace je součástí integrovaného projektu na podporu všestranného rozvoje zdejšího regionu, jehož realizace byla zahájena v roce 2006 pod názvem „Kraj živých vod“. Na realizaci jednotlivých dílčích projektů se aktivně podílí nejen jednotlivé samosprávy, ale i místní neziskové organizace a podnikatelské subjekty. Cílem je zajímavá nabídka pro návštěvníky zdejší oblasti a podpora hrdosti místních obyvatel na krajinu domova,“ dodává Šindelář.

Horní otročínský pramen je znám a využíván nejméně od 17. století, kdy se oněm zmiňuje Bohuslav Balbín jako o „pozoruhodné kyselce“. Pramen je jímán nádherným dutým kmenem s letopočtem z roku 1819 v hloubce 70 cm.