„Prováděli jsme nejen kompletní zateplení, ale i výměnu oken. Původní rozpočet na akci vycházel z auditu a náklady se měly pohybovat kolem třinácti milionů korun. Výrazně ale narostly vícepráce, takže konečná suma je někde kolem devatenácti milionů,“ vysvětluje starosta Vrána.

Dotace z Fondu životního prostředí představuje přibližně 58 procent nákladů. Zbytek doplácí město z vlastního rozpočtu.