V kampusu by se mohla v budoucnu soustředit regionální vysokoškolská pracoviště. Jedná se o tři vhodná místa — areál krajského úřadu, bývalá kasárna Klimentov u Velké Hleďsebe, nebo okolí budoucího jezera Medard.

„Za nejvýhodnější považujeme variantu výstavby kampusu v areálu krajského úřadu v Karlových Varech – Dvorech, ať už vzhledem k dobré dopravní obslužnosti, umístění v centru regionu nebo proto, že má kraj v areálu vlastní pozemky,“ vysvětlil náměstek hejtmana Petr Navrátil.

V rámci projektu se počítá rovněž s výstavbou ubytovacích kapacit pro studenty a vyučující a stravovacího zařízení, které může sloužit i zaměstnancům dalších institucí.

Se závěry studie, která by měla být hotova do konce března, bude veřejnost seznámena během dubna.

Hlavním důvodem k vybudování kampusu je snaha vytvořit podmínky pro rozvoj vysokého školství v kraji a pro vznik vysoké školy, jež by sídlila přímo v regionu. „Znamenalo by to také příležitost pro založení výzkumného a vývojového centra či inovačního inkubátoru,“ dodal Navrátil.

V současnosti má v regionu svá pracoviště 9 vysokých škol. Kraj uzavřel dohodu o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, která k výuce v současnosti využívá prostory krajského úřadu a knihovny. Zástupci ČZU při své únorové návštěvě ujistili vedení kraje o zájmu rozvíjet dále aktivity této vysoké školy v regionu.

„Hovořili jsme také o možnosti využít v budoucnu ve spolupráci se Sokolovskou uhelnou plochy v okolí dolu Medard pro výzkum v oblasti rekultivačních prací,“ uvedl náměstek.

Deník si udělal bleskový průzkum, co na vytipované lokality říkají studenti. Většinou se shodli, že je pro ně nejvýhodnější umístění ve Dvorech.

„Jednoznačně! Je to aspoň ve Varech. Co bychom asi dělali někde u Hleďsebe nebo na výsypce? Vary bych ještě bral, ale ty ostatní varianty mi přijdou ulítlé,“ vyjádřil se k umístění univerzitního kampusu Karlovarák Michal (17 let). Eva (18 let) řekla rovnou:„Já chci do Prahy, případně do Plzně. Pro mě je mrtvo i ve Varech.“

(red)