Čtrnáct dní vycházel na jeho stránkách kupon, který mohl každý vyplnit a poslat ho na redakční adresu. Své vzkazy milovaným osobám bylo možné posílat i formou SMS či e–mailovou poštou na adresu stránky Čtenáře – reportéra. Pozoruhodné je, že drtivá většina z vás se rozhodla poslat svůj vzkaz prostřednictvím kuponu, jen jedna dívka využila možnosti e–mailové pošty.

A zde jsou vaše vzkazy:

Ve schránce Čtenáře – reportéra se 22. ledna v 8:01 hodin objevila tato zpráva:

Miláčku, miluji Tě a doufám, že nám to dlouho vydrží, teda pokud budeš hodný.
Tvoje Zůza

Další vzkazy jsou z kuponů:

Pro Jiřku od Ríši: Stále Tě miluji, ještě to vydrž, lásko.
Ríša.

Pro babičku a dědečka Nováků od Sabinky, Anetky a Nelinky: Babičko a dědečku, posíláme vám tisíc pusinek a děkujeme za všechno, co pro nás děláte. A máme vás moc, moc rádi.
Sabinka, Anetka a Nelinka Málkovy z Toužimi.

Pro tatínka a maminku od Sabinky, Anetky a Nelinky: Děkujeme za vaši lásku a za všechno, co pro nás děláte. Máme vás moc rády, vaše kokosky z Toužimi!
Pac a pusu holky Málků.

Pro Mišku od Kokiho: Krásného Valentýna chci Ti přát, abys věděla, že Tě mám moc rád. Miluji Tě čím dál víc, ke štěstí nepotřebuju jinak nic. Než Tebe, lásko má. Miluji Tě.

Pro manžele Kratochvílovy z Olšovek od Růženy a Jardy: Svatý Valentýn budiž vám přímluvcem pro štěstí, zdraví, dlouhá léta a láska ať vám stále vzkvétá.

Pro Petrušku (King – Konga) od Marečka (Koreláka): Nemůžu bez Tebe spát a vím, že v létě se budem brát. Těším se na ten den, bude to nejkrásnější sen. Krásného Valentýna, lásko.

Pro Olinku z Karlových Varů od Jardy: Zasílám Ti, Olinko, po Tvých oblíbených novinách políbení a přání hodně lásky do dalšího života.

Pro krásnou, voňavou květinku od čmeláčka: Má krásná, voňavá květinko, jsi pro mne všechno, všecinko. Miluji pouze a jen Tebe, rád bych Tě měl vedle sebe. Začal jsem veršovat, to abych dokázal, jak Tě umím milovat. Jsem Tvůj věrný miláček, můj podpis zní čmeláček.

Pro Marka Babisze od Petry Marcinkové: Dali jsme jeden druhému srdce a dík Amorovi zdařila se přece – tahle něžná transplantace. A tak vážně, bez legrace: Miluji Tě! Šeptám sladce…

Pro mého milovaného Míru od věrně milující Slávky: Když nebudeš mít chuť se smát a všechny síly opustí Tě, já budu vždy při Tobě stát a šeptat vroucně: Miluji Tě! Krásného Valentýna, lásko!

Pro Františka (od Rakovníka) od Jiřiny: Bohatství a krása je málo, časem zaniká a mizí. Kde upřímnost však panuje a láska čistá, ryzí, kde srdce srdci rozumí a duši sílu dává, jen tam se život společný kvetoucím rájem stává…

Pro Vladimíra od Jiřiny: Dej mi lásku, dám Ti svou, dej mi duši, dám Ti mou. Dej mi hvězdy, dám Ti nebe, dej mi slunce, dám Ti sebe.

Pro Františka Fedorčáka od manželky: Dávám Ti lásku z lásky a stále Tě miluji. A nevezmu nikdy zpátky, co jsme si slíbili.

Pro Jana Nováka z Toužimi od manželky: Děkuji Ti za vše, co pro mě děláš a za lásku a pomoc, kterou mi dáváš.

Pro Michaelu a Dalibora od maminky R.: Děkuji vám za lásku, péči a krásný domov. Jsem ráda, že vás mám a mé srdíčko vám patří. Ať žije Valentýn a ať se vám jen daří! A také kamarádce Dáše děkuji za lásku, kterou mi dává v těžkých chvílích.

Pro paní Vlastu Bosáčkovou od pana Miloše Bosáčka: Vše nejlepší a hodně zdraví k 80. narozeninám přeje Miloš Bosáček z Velichova.

Pro Tebe: Děkuji za lásku a přeji všem trochu lásky, pro ni má smysl žít, jak zpívá Lucie. Mě když je zle, tak si představuji zelenou louku s kopretinami. Tvá Milka.

Ode mne: Drahý choti, s Tebou je mi dobře. Chci být stále s Tebou a milovat Tě. Děkuji Ti, že mi tolik pomáháš, děkuji.

Pro Zuzanky od Sašíků: Holky, jste to nejnejnej, co v životě máme…