„Hned první pracovní den nového roku projevilo zájem téměř sto včelařů. Poptávka je taková, že jsme museli příjem žádostí ukončit,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí Jaroslav Bradáč.

Objem finančních prostředků na podporu včelařství uvolněných z rozpočtu Karlovarského kraje je na tento rok naplánován ve výši jeden a půl milionu korun, přičemž jednotlivec může získat maximálně 15 tisíc korun.

Karlovarský kraj má v plánu realizovat tento program i nadále a zájemci, kteří letos neuspěli, budou moci podat své žádosti v roce příštím. “Nemůžu slíbit, zda se nám podaří získat další finanční prostředky ještě pro tento rok, ale v roce následujícím samozřejmě počítáme s podporou včelařů minimálně ve stejné výši,“ upřesnil radní.

Karlovarský kraj se od letošního roku připojil k osmi krajům, které se zaměřily na podporu včelařství. Cílem tohoto programu je zejména podpořit zájem začínajících včelařů poskytnutím finančního příspěvku na nákup moderního minimálního nutného základního vybavení.

U evidovaných stávajících včelařů jde o poskytnutí podpory na rozšíření stávajícího počtu včelstev a výměnu starých úlů za moderní, odpovídající současným chovatelským a léčebným nárokům.