První ministrovou zastávkou bylo hradiště na Vladaři, kde už se k němu připojil i hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

Jiří Klsák, archeolog Karlovarského muzea a člen občanského sdružení Vladař na místě seznámil delegaci s posledními výsledky bádání na této, z evropského měřítka, unikátní lokalitě. „Vždyť se nám tu podařilo vloni objevit unikátní dřevěné konstrukce zatím neidentifikova­telných staveb, jejichž stáří je dva a půl tisíce let,“ řekl Klsák.

Ministr ani hejtman neskrývali úžas na mohutném valu opevnění předhradí, jehož délku odborníci odhadují na 16 kilometrů. „Je neskutečné, co to muselo dát tehdy práce něco takového vybudovat,“ komentoval monumentálnost Jehlička a Novotný ho doplnil: „To by dalo zabrat Sokolovské uhelné s veškerou mechanizací i dneska!“

Dále pokračovala cesta ministra do Karlových Varů, kde navštívil chrám Maří Magdalény a Císařské lázně. Odpoledne následovala zastávka v Chlumu sv. Maří na Sokolovsku a poslední ministerskou zastávkou byla obec Milíkov na Chebsku.