ČSSD

Jaroslav Fiala (54) – poslanec.
Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a postgraduální studium na ČVUT. Od roku 1980 dvanáct let pracoval v Poldi Kladno, po roce 1992 byl ředitelem firmy VESO Kladno.
Od roku 2002 zasedá za ČSSD v Zastupitelstvu města Karlovy Vary, kde je předsedou finančního výboru. V letech 2004 až 2008 byl zastupitelem Karlovarského kraje. Členem sněmovny byl zvolen v roce 2006, je místopředsedou jejího kontrolního výboru a členem výboru pro obranu.
Učí také na Středočeském vysokoškolském institutu v Kladně.

KDU–ČSL

Pavel Svoboda (48) – místopředseda KDU–ČSL a bývalý ministr.
Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze, studoval i v zahraničí. Pracoval jako právník Ochranného svazu autorského či advokát, od roku 2001 je docentem na katedře evropského práva pražské právnické fakulty. Po roce 2004 působil dva roky jako náměstek ministra zahraničí, v letech 2007 až 2009 byl velvyslancem ČR při Radě Evropy. Od ledna do května loňského roku zastával funkci ministra a předsedy legislativní rady vlády, nyní je poradcem ministra zahraničí.
Členem KDU–ČSL je od roku 1990, v květnu 2009 se stal místopředsedou strany.

KSČM

Pavel Hojda (57) – poslanec.
Absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Po vyučení pracoval jako automechanik a po studiu na střední a vysoké škole působil v ČSAD v Chebu v různých řídících funkcích. Od roku 1984 pracoval v Drobném zboží Cheb, odcházel v roce 1990 jako technický náměstek. Poté byl automechanikem u soukromé firmy v Německu a od roku 1993 působil v řídících funkcích u soukromých firem v Chebu.
Ve sněmovně je od roku 1998, pracuje v hospodářském výboru, od roku 2006 je jeho místopředsedou. Je členem chebského zastupitelstva.
Ve straně je od roku 1972.

ODS

Miloš Patera (48) – poslanec.
Vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Členem ODS je od roku 1993. Ve sněmovně zasedá od roku 2002, působí v kontrolním a rozpočtovém výboru. Od roku 1994 byl osm let zastupitelem Karlových Varů, v letech 2000 až 2004 zasedal i v karlovarském krajském zastupitelstvu. Po škole pracoval jako zaměstnanec Pozemních staveb Karlovy Vary, do roku 2002 pak pracoval ve společnosti Lias Vintířov.

Strana práv občanů – zemanovci (SPOZ)

Vladislav Kučík (52) – spisovatel.
Absolvent Filmové a televizní fakulty AMU v Praze. Je autorem několika knih (Kluk co prodal medaile, Barvy slečny Toyen), filmových a televizních scénářů, divadelní hry (Krásný krásný život) či spoluautorem námětu filmu Kanárská spojka. V minulosti byl místopředsedou i předsedou Rady České televize. Místopředseda krajské organice SPOZ na Karlovarsku.

Strana zelených

Tomáš Kubát (45) – daňový poradce.
Od loňského ledna předseda krajské organizace SZ v Karlovarském kraji. Předloni kandidoval v krajských volbách, na podzim 2006 se neúspěšně ucházel o místo v chebském zastupitelstvu.
Od ledna 2007 je členem dozorčí rady Lesů města Chebu.
Zabývá se rybníkářstvím, myslivostí a trvale udržitelným rozvojem krajiny.

TOP 09

Josef Malý (56) – zastupitel Karlovarského kraje.
Vystudoval Vysokou školu chemicko–technologickou v Praze, do roku 1990 pracoval jako provozní technik, vedoucí provozu a pracovník technického rozvoje v Hnědouhelných dolech a briketárnách Sokolov. Od roku 1990 do roku 1998 byl zástupcem ředitele pro ekonomiku Rozvodného závodu Karlovy Vary ZČE. V letech 1998 až 2002 byl náměstkem primátora Karlových Varů.
Od roku 2000 je zastupitelem Karlovarského kraje, v roce 2008 se stal místopředsedou finančního výboru. Od začátku 90. let byl členem lidové strany, loni v červnu z ní vystoupil a stal se zakládajícím členem TOP 09.

Věci veřejné

Dalibor Sadovský (36) – vedoucí kontrolního oddělení odboru dopravy městské části Praha 1.
Rodák z Chebu, vystudoval Střední průmyslovou školu keramickou a sklářskou v Karlových Varech a pražskou Policejní akademii. Před příchodem na radnici pracoval řadu let u policie, mj. jako odborník na podvody s platebními kartami, byl také specialistou na hospodářskou kriminalitu na policejním prezídiu.

(ČTK)

2010: Volby do Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 28. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 29. května od 8 do 14 hodin.

Hlasovací lístky voliči obdrží poštou na adresu trvalého bydliště. Spolu s hlasovacími lístky bude voličům rozeslána informace, do jaké volební místnosti a v jakém časovém termínu mohou jít volit, a celostátně vydaná písemná informace k volbám. Hlasovací lístky budou k dispozici i ve dnech voleb ve volebních místnostech. Hlasovací lístky se tisknou samostatně pro každou zaregistrovanou politickou stranu, politické hnutí a koalici.

Hlasování je voliči umožněno za předpokladu, že prokáže volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem. Hlasuje se osobně, zastoupení není přípustné.