Poslední předvánoční pátek schválila Poslanecká sněmovna změnu zákona o regulačních poplatcích, kterým by tyto poplatky měly být zrušeny. Vzhledemk tomu, že zrušení poplatků bylo zásadním programovým cílem všech současných hejtmanů, toto rozhodnutí velice vítáme. Kraje, a samozřejmě i kraj Karlovarský, byly připraveny řešit poplatky ve svých nemocnicích individuálně, refundací, ale plošnému a systémovému řešení dáváme samozřejmě přednost.

Legislativní proces zahájený přijetím návrhu na změnu zákona bude mít sice ještě další vývoj, pacienti nemocnic Karlovarského kraje však v každém případě nebudou muset nejpozději od 1. února 2009 platit poplatky.

Trváme na své odpovědnosti vůči pacientům Karlovarské krajské nemocnice, kteří jsou zároveň občany kraje a zdravotními pojištěnci a kteří nám dali svůj mandát k prosazení této změny.

Stejně jako Karlovarský kraj přistupuje ke zrušení poplatků od 1. února také drtivá většina ostatních krajů České republiky.

Martin Havel
náměstek hejtmana Karlovarského kraje