Jako bumerang se krajským politikům vrací fúze třech nemocnic v Karlovarském kraji do jedné akciové společnosti. Ani po jejich sloučení nejsou ekonomické výsledky takové, jaké by si vedení kraje přálo. Loňská ztráta činila padesát milionů korun a letošní výhled není o nic příznivější.

Vedení Karlovarského kraje tak znovu oživilo už jednou prezentovaný záměr pronájmu jedné z nemocnic soukromé společnosti. První na řadě by měla být sokolovská.

Václav Larva, krajský radní pro zdravotnictví, ale obavy obavy lidí po zveřejnění tohoto záměru mírní. „V médiích byla zveřejněna informace o záměru Karlovarského kraje pronajmout sokolovskou nemocnici, která tvoří součást Karlovarské krajské nemocnice (KKN). Okamžitě poté se vyrojily četné dotazy obyvatel regionu a pacientů zbývajících zdravotnických zařízení adresované vedení kraje. Lidé se obávají, že se přesune „to nejlepší“, tedy odborný zdravotnický personál i výkony, do sokolovské nemocnice. Chtěl bych obavy občanů rozptýlit,“ uvedl.

Kraj jako řádný hospodář, který podle radního musí dbát na dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro všechny obyvatele regionu, bude vždy prosazovat komplexní řešení celého krajského zdravotnictví, nikoliv částečný zájem jedné z nemocnic. „Proto je nutné uvažovat o pronájmu všech částí KKN, tedy i nemocnice v Karlových Varech a v Chebu. Je to řešení, jež upřednostňuje dlouhodobý rozvoj těchto nemocnic a možnost plánovat nejen zajištění provozu KKN, ale také potřebné investice ve všech jejích částech,“ zdůraznil Larva.

Jaroslav Borka, hejtmanův náměstek a člen představenstva KKN (KSČM), pronájmům nemocnic ale příliš nakloněn není. „Je to zatím stále záměr a vidím v tom zásadní problém. Jde o veřejnou službu, jež by měla mít vždy koncové body. Nemocnice by tak měly zůstat v rukou státu, potažmo v rukou Karlovarského kraje. Chceme, aby tato služba byla kompletní a za minimální poplatky. Tomu, abychom mohli pronajmout jakoukoliv nemocnici, musí předcházet důkladná analýza. Nyní máme schválený dokument o koncepci zdravotnictví v kraji, z něhož vyplývají specifické úkoly pro ředitele nemocnice. Na tom jsme strávili dva roky. Proč, když jejich splnění nebudeme vyžadovat? Dáváme tak najevo, že na to nestačíme? Pokud si tyto věci nezodpovíme a nebudeme znát závěry analýzy, pak jsem proti pronájmům,“ uvedl Jaroslav Borka.

Borka doplnil, že pronájmem jedné nemocnice by vznikl v celé akciové společnosti Karlovarské krajské nemocnice chaos. „Byl jsem varován, že do pronájmu by bylo nejlepší dát všechny nemocnice jako celek, aby se výkony v jednotlivých zdravotnických zařízeních nedublovaly,“ vysvětlil.

Naopak senátor a starosta Božího Daru Jan Horník je toho názoru, že vrátit nemocnicím suverenitu, tedy je změnit na společnosti s ručením omezeným, by mohl být model řešení ztrátových nemocnic. „Pochopitelně pod dohledem kraje a plnění podmínek pod důslednou kontrolou,“ uvedl senátor. Ten nemá nic proti tomu, aby sokolovská nemocnice byla dána do pronájmu.

„Ostrovská nemocnice je na vzestupu, funguje a má výsledky. Tento pronájem by pro ni bylo menší sousto, ale vzhledem k tomu, že společně se Sokolovskou uhelnou jsou silní investoři, by to pro toto zdravotnické zařízení byla cesta ze slepé uličky. Zároveň bych byl ale pro to, aby karlovarská nemocnice zůstala kraji, který by pronájmem sokolovské do ní mohl vložit maximálně veřejných prostředků,“ uvedl Horník.

Tomáš Hybner, krajský zastupitel a náměstek karlovarského primátora, byl před pěti lety mezi těmi sociálními demokraty, kteří se, ač v koalici s ODS, postavili proti fúzi nemocnic v kraji. Za to mu dokonce hrozilo vyloučení z ČSSD.

„V současné době je odtržení sokolovské nemocnice to nejlepší, co se může udělat. A to jak personálně, tak ekonomicky. Společnost Nemos Plus má v ostrovské nemocnici výsledky a manažersky je schopna Sokolov zvládnout,“ uvedl Hybner.

Také podle něj by měla karlovarská nemocnice zůstat v majetku kraje. „Chybí nám fakultní nemocnice a do budoucna nevylučuji spolupráci s Karlovými Vary. Už nyní se karlovarské nemocnici snažíme pomáhat a pokud je to možné, vycházíme jí vstříc,“ doplnil.

Podle Hnutí Doktoři, které odešlo z krajské koalice s ČSSD a KSČM, je zřejmé, že si politické vedení kraje stále více neví rady. „Od voleb uběhly dva roky a krize v nemocnici se opět prohloubila. Přitom Doktoři připravili velmi podrobný návrh řešení problémů. Bohužel se nic neřešilo a teď, když se nemocnice ocitá na dně propasti, tak se jí kraj chce zbavit a pronajmout ji firmě, která jistě dílo zkázy dokoná. Stejný scénář jsme už zažili s Českou zdravotní. Tento oranžovorudý záměr pronájmu krajské nemocnice je o to pikantnější, že obě strany mají ve svých programech, že krajská nemocnice má být nezisková - pod veřejnou kontrolou - jak se tento program slučuje s navrhovaným pronájmem respektive privatizací, nevím,“ uvedla bývalá krajská radní pro zdravotnictví Berenika Podzemská.

Hnutí Doktoři podle ní navrhuje nemocnice rozdělit na tři samostatné subjekty, definovat karlovarskou nemocnici jako krajskou a centralizovat do ní specializovanou péči. „Zřizovatelem by měl být kraj.Velmi vhodné by bylo, aby část akcií karlovarské nemocnice vlastnilo i město Karlovy Vary. Mělo by pak možnost ovlivňovat budoucí směřování krajské nemocnice. Akcie chebské nemocnice by měly být nabídnuty městu Cheb. Víme, že město má o nemocnici zájem a společně se silným partnerem by se nemocnice mohla konečně rozvíjet alespoň v základních oborech,“ uvedla Podzemská.

Sokolovská nemocnice je podle Podzemské už nevratně zdevastovaná a pronájem soukromé firmě zákonitě povede k postupné restrukturalizaci na následné lůžkové zařízení. „Tak, jak jsme navrhovali ve Strategii. Toto zařízení se pak stane výdělečným a zisk půjde do kapes soukromníkům,“ zdůraznila lékařka.