Kulturní dům ve Žluticích patřil v sobotu večer zábavě. Ale ne ledajaké. Žlutická katedra strécovská zde totiž slavila deset let od svého založení.

Jde o katedru Velkomoravské univerzity strécovské a tetinské. Ačkoliv si tato univerzita na své jubileum ještě pár let počká, strécové a tetiny mají důvod k oslavám už letos. Tím důvodem bylo právě desetileté výročí nejzápadnější katedry tohoto hnutí.

„Je velmi příjemné, že se daří tradice strécovského hnutí stále udržovat a tato myšlenka stále zůstává. Strécovské hnutí spojuje umělce z nejrůznějších oborů, ale tím hlavním je muzika,“ konstatoval mustr Milan Veselý, prorechtor katedry a člen vědecké rady. „Strécovství si neseme pevně v sobě a mezi lidi, kteří uznávají tuto myšlenku, patří například i Karel Gott nebo Waldemar Matuška. Velkomoravská univerzita, t. č. zvaná strécovská, byla založena léta Páně 895 Mojmírem II., synem knížete Svatopluka. Byla tedy znovu otevřena v roce 1971,“ doplnil Veselý.

Velkým zastáncem a propagátorem myšlenek strécovství je i muzikant Míra ´Dědek´ Zábranský. „Výborné je to, že strécovství nám poskytuje svobodu, ale zároveň má také svůj program — snažíme se hlavně o rozvoj hudby a také zlepšení mezilidských vztahů,“ zhodnotil Zábranský, mustr docent prezident kabinetu pro podporu hudebnosti stréců a tetin a doživotní pedel žlutické katedry.

„Letos jsme nikoho nepromáčeli, což je tradiční způsob přijímání nových stréců a tetin. Ale už příští rok budeme znovu jmenovat další adepty a můžu slíbit, že půjde o velmi zajímavé umělce, kteří ponesou myšlenky strécovství dál,“ dodal Zábranský.