Po nedávných mimořádných změnách jízdních řádů přichází společnost Autobusy Karlovy Vary s informacemi pro cestující, které se týkají mimořádných změn platných od soboty 3. dubna 2010. Dojde tak ke změnám jízdních řádů u linek 411440, 481520, 411450. Většina z těchto avizovaných změn byla nutná vinou uzavírek komunikací a nově vzniklých objízdných tras.

Z důvodu uzavírky mostu na silnici I/6 u Transmotelu jsou všechny spoje linek 411440 a 411450 v úseku Sokolov – Karlovy Vary vedeny obousměrně po objízdné trase přes Loket a je upravena jízdní doba.

Na lince 411440 dále budou od 3. 4. 2010 zastavovat na zastávce Tuřany, Návrší, rozc. pouze spoje 85, 6 a 8.

K nejvíce změnám dochází u linky 411450 Aš – Karlovy Vary – Praha. U všech spojů mezi Aší a Chebem není obsluhována zastávka Vojtanov, Antonínova Výšina a je upravena jízdní doba.

Z důvodu zprovoznění komunikace R6 v úseku Kamenný Dvůr – Černý Mlýn v obou směrech nejsou obsluhovány zastávky Kynšperk n. Ohří, Zlatá; Březová, Arnoltov a Březová, Mýtina rozc.

Další změny u linky 411450:
• u spojů 3, 5, 9, 15, 23 a 33 je zapracována zastávka Řevničov, rest.,
• u spoje 5 je upraven čas příjezdu na zast. Praha, Bílá Hora,
• u spoje 11 je upraven odjezd ze Sokolova Těšovic a Lokte,
• u spoje 10 je zapracována zastávka Loket.

Na lince 481520 spoje 33 a 14 nebudou od 3. 4. 2010 obsluhovat zastávku Březová, Arnoltov.

Podrobný přehled změn včetně nových jízdních řádů cestující naleznou na webových stránkách dopravce www.autobusy-kv.cz.

Přehled linek, kterých se týká změna jízdních řádů k 3. 4. 2010

Linka 411440 Cheb – Kynšperk nad Ohří – Sokolov – Karlovy Vary
Linka 411450 Aš – Karlovy Vary – Praha
Linka 481520 Kynšperk nad Ohří – Libavské Údolí – Sokolov – Habartov

Přehled linek, kterých se týká změna jízdních řádů k 1. 4. 2010

Linka 411240 Cheb - Františkovy Lázně - Aš - Hranice – Trojmezí: spoj 4 je uspíšen o 10 minut a spoj 13 je opožděn o 5 minut.