„Je zřejmé, že investorům větrných elektráren nejde ani tak o ekologii a životní prostředí, jako o kšeft. A to díky nekoncepční politice státu, na níž doplácíme všichni, ať už daňoví poplatníci nebo spotřebitelé elektřiny,“ říká za Toužimský antivětrník Jiří Schierl. Podle něj jsou výstavba a provoz těchto obnovitelných zdrojů dotovány z veřejných rozpočtů. Jejich provoz je však u nás většinou neefektivní a navíc přináší řadu dalších problémů, od narušení krajinného rázu, přes zdravotní rizika, až po negativní vliv na elektrizační soustavy.

Občanská sdružení „antivětrníky“ vznikají v celé České republice Toužimsko nevyjímaje. Toužimští rovněž podali podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Cílem je hájit zájmy obyvatel a šířit osvětu.