Takovou bouřlivou diskusi, která nastala na pondělním mimořádném zasedání dalovického zastupitelstva kolem změny územního plánu ve zdejší zahrádkářské osady Marákana, snad nikdo ani nečekal. Během debaty dokonce vyplavalo na povrch, že územní plán v této lokalitě mohl před lety kdosi zmanipulovat. Nikdo z přibližně dvou seti přítomných lidí si však na případ nepamatoval. „Je tu někdo, kdo zná historii tohoto případu?“ ptala se zúčastněných starostka Dalovic Monika Brabcová.

O co konkrétně šlo? Majitelé zahrádek Marakána se v rámci změny územního plánu obce obrátili na vedení radnice se žádostí, aby z území zeleně vznikla lokalita venkovského bydlení. Ta může totiž sloužit k trvalému bydlení, kdežto chatky nikoliv. Jenomže stavební komise zastupitelům nedoporučila změnu odsouhlasit například proto, že zahrádkami vede jediná komunikace, která nemá potřebné parametry pro změnu územního plánu.

„Není možné, když se jeden majitel chatky zbláznil a požádal o změnu územního plánu, aby na to doplatilo zbývajících devadesát devět procent zahrádkářů,“ prohlásila Alexandra Kasková, která pro obec územní plán zpracovává.

V sále to zabublalo. „Co si to ta Kasková dovoluje?“ prohlásila nahlas jedna z přítomných žen. Odbýt se nenechal ani zastupitel Robert Scheerbaum. „Paní Kasková, to snad nemyslíte vážně. Vy tady blafujete! O změnu nežádal jen jeden zahrádkář, ale hned dvanáct. Nemáte o tom vůbec přehled,“ rozčílil se zastupitel, který má v Marakáně sám chatu a také požádal o změnu plánu. „Takže vy nám to neschválíte? Před lety jsme v Marakáně kupovali pozemky s tím, že nám bylo přislíbeno, že je budeme mít na celoroční užívání. Dali jsme do toho takových peněz. Sami jsme si tam natáhli inženýrské sítě, které jsme si sami zaplatili,“ nechápala obyvatelka Jana Kacerová.

Členové stavební komise namítali, že pozemky jsou malé na to, aby na nich mohl stát rodinný dům. „Každý tam má minimálně šest set metrů čtverečních. To nejsou malé parcely,“ uvedl Scheerbaum.

„Pokud ale schválíme změnu, tak se ceny těchto pozemků zvýší. Před lety zde sice byly stavební pacely, ty se pak ale změnily na zeleň a za tyto částky si je lidi kupovali,“ namítal zastupitel Lukáš Kolovrátek. Jenomže podle Kacerové to bylo jinak. „My je kupovali ještě za totality před změnou územního plánu. Kupovali jsme stavební parcely. Padesát korun stál jeden metr čtvereční,“ hájila zájmy zahrádkářů Kacerová.

Člen stavební komise Jan Fuchs tuto informací upřesnil. „Dříve bylo toto celé území pro bydlení. Pak se však majitelé chatek domluvili, že z toho chtějí zahrádky. Proto došlo ke změně,“ vysvětloval.

Zúčastnění zahrádkáři nechápali. Tato informace pro ně byla novinkou. Přesto, že v sále zaznělo i to, že územní plán před lety někdo zfalšoval, zastupitelé žádost zahrádkářů neschválili. Pro byli jen tři z přítomných politiků.