Jen s jednou ze čtyř žádostí na změnu územního plánu uspěla společnost Sedlecký kaolin na pondělním mimořádném zasedání dalovického zastupitelstva, kterého se účastnily asi dvě stovky místních obyvatel. Ti si nyní mohou oddychnout. Všechny tři zamítnuté žádosti se totiž tykají možné těžby bentonitu či vzniku nových výrobních míst této společnosti.

Firma žádala o změnu územního plánu, jehož předběžnou část právě na pondělním jednání dalovičtí zastupitelé schvalovali. Občanům paradoxně nahrála skutečnost, že obec ve svém katastrálním území musí počítat do budoucna s obchvatem Karlových Varů, který má procházet částečně přes pozemky Sedleckého kaolinu či šéfa této firmy Vojtěcha Zítka.

První žádost se týkala změny územního plánu, a to z chráněného ložiskového území na zájmové území těžby v lokalitě za bývalým statkem ve Všeborovicích. „Druhá a třetí žádost se týkala území směrem k Sedmidomkům a Vysoké, kde chtěl žadatel změnit území ze zemědělské půdy na průmyslovou výrobu, ve třetí žádosti šlo pak o změnu území ze zemědělské půdy na smíšené komerční území. Tuto třetí věc ale zájemce nekonkretizoval,“ upřesnil včera člen stavební komise Jan Fuchs.

Jediné, co zastupitelé Sedleckému kaolinu odsouhlasili, je změna území z veřejné zeleně na území venkovského typu. Z deseti pozemků pro výstavbu domů mu však povolili pouze čtyři.

Zpracovatelka územního plánu Alexandra Kasková občany i politiky ale upozornila, že tím obec nevyhrála. „Vy, jako obyvatelé této obce, si musíte ale stav věcí nadále pohlídat. Sedlecký kaolin tu má schválená chráněná ložisková území, přičemž na některých z nich už bylo rozhodnuto o předběžném dobývacím prostoru. Nikdo vám dnes proto stoprocentně nezaručí, že i když se s nimi v územním plánu nepočítá, že lom se u vás nakonec neotevře. Je na obci, aby si to pohlídala, protože ta je účastníkem řízení,“ varovala Kasková.

Předsedkyně občanského sdružení Za životní prostředí Dalovic a okolí Jarmila Zajíčková ale zúčastněné uklidnila. „Dobývací prostory jsou zatím schváleny jen předběžně. Aby mohl být lom nakonec otevřen, musela by firma absolvovat ještě dvě správní řízení. Už jsme proto požádali Báňský úřad v Sokolově, aby naše sdružení bylo účastníkem těchto řízení. O všem tedy budeme předem informováni,“ vysvětlila Zajíčková, která je spokojená, jak pondělní jednání dopadlo. „Budeme tu mít více zeleně, než výrobních ploch a lomů,“ dodala.

Čtěte též:
Obce se šikují proti lomům
Lidé chtějí radnici proti lomům pomáhat