Krajští zastupitelé se včera od hejtmana Josefa Pavla (ODS) nedozvěděli, zda hemodialyzační jednotku Karlovarské krajské nemocnice (KKN) převezme do pronájmu firma Fresenius. A to přes to, že záměr už představitelé deklarovali a firma Česká zdravotní, a. s., která KKN řídila po dva roky, s ní pronájem dojednala. Krajští představitelé se od hejtmana naopak dozvěděli, že nechodí do nemocnice studovat smlouvy, nehodlá se nechat namontovat do tohoto problému a odmítá suplovat práci dobře placeného managementu KKN.

„Nedělejte ze mne trhací kalendář,“ odmítl Pavel kritiku zastupitele Jana Horníka (SNK), který požadoval, aby krajské zastupitelstvo uložilo hejtmanovi spojit se s firmou Fresenius a zjistit, v jakém smluvním vztahu je KKN s firmou Fresenius. Když to hejman odmítl, podle Horníka se zbláznil, čímž použil stejná slova, kterými na něj Pavel zaútočil na minulém zastupitelstvu.

„Jako hejtman jste dostal mandát a podle něj máte konat. Vždyť občané nám majetek, a tím i nemocnice, pouze svěřili do správy,“ obořil se Horník na Pavla.

Stoické počínání vedení kraje ohledně pronájmu hemodialýzy kritizovali i komunisté. „Takhle přece kraj, který je vlastníkem těchto zařízení, nemůže jednat. Teď všichni ztratili paměť a tato situace je nemorální. Apeloval bych na dozorčí radu KKN, aby konečně začala vyvíjet činnost a konat,“ uvedl Josef Murčo.

Protože hejtman Pavel předeslal, že o hemodialýze nemá žádné informace, pozval k mikrofonu Jiřího Fojtíka, ekonomického ředitele KKN a zároveň předsedu představenstva.

„Když jsem přebíral funkci, smlouvy byly na čtyřech místech. Na doporučení auditora jsme je centralizovali a smlouva na pronájem hemodialýzy mezi nimi nebyla. Písemně jsme proto vyzvali firmu Fresenius, aby vysvětlila okolnosti vzniku tohoto dokumentu a jestliže existuje, ať nám jej předloží. Nyní čekáme na odpověď,“ uvedl Fojtík.

Podle něj by pronájem hemodialýzy nemocnice stejně napadla. „Nemáme zájem o pronájem. Znalecký posudek, který stanoví cenu této jednotky, není dosud hotov, ale byl bych velice opatrný. Nechceme, aby na pronájem nemocnice doplatila,“ dodal výkonný ředitel KKN.

Glosa: Hemodialyzační Akta X