„Tato značka je udělována organizacím, které se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu také dlouhodobě naplňují a dbají o jejich udržování,“ uvádí mluvčí sdružení Eva Haunerová.

Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi, kde v letošním roce zaměstnává sedm místních Romů a mnohým dalším pomáhá s hledáním zaměstnání.

„Značku uděluje sdružení IQ Romaservis z Brna. Jeho cílem je zlepšit pracovní podmínky příslušníků etnických menšin v naší zemi. Zatím se značku podařilo získat pouze třinácti zaměstnavatelům, kteří zcela nediskriminačně poskytují práci etnickým menšinám,“ říká Soňa Vašíčková, koordinátorka zaměstnávání v Českém západě.

Jedním z nich je právě sdružení z Dobré Vody – v obci díky Českému západu pracovalo 60 procent obyvatel převážně romské komunity. Získání prestižní značky by mohlo podle Soni Vašíčkové přispět k budování dobrého jména sdružení, a to nejen ve vztahu k jejich klientům a zaměstnancům, ale také k veřejnosti a partnerům.