Záběr kurzů byl široký, a dotkl se prakticky všech profesí. Manažery počínaje a kuchaři konče. Před nedávnem obdrželi všichni účastníci kurzů certifikáty.

„Určitě to bude pro mou další práci přínosem,“ konstatovala Věra Vacatová, která pracuje jako kulturní referentka v lázeňském ústavu Běhounek. Absolvovala kurz obchodních a marketingových dovedností. „Někdy to bylo i docela zábavné. V rámci výuky si pro nás lektoři připravili například bojovou hru, která měla prokázat schopnost komunikace mezi středním a vyšším managementem. Byli jsme rozděleni do tří skupin: poddaní, šlechtici a králové. Králové byli slepí, šlechtici hluší a poddaní je měli dovést k cíli. Rozhodnutí o tom, kam se půjde, přitom záviselo pouze na králi,“ přiblížila jednu ze součástí kurzů Vacatová.

Projekt byl naplánovaný na rok 2007, bude ovšem pokračovat i v roce příštím. Na programu je například kurz vyřezávání ovoce. Vedení společnosti předpokládá, že by se těchto doplňujících kurzů mohlo zúčastnit dalších osmdesát zaměstnanců.

V příštím roce bude pokračovat i vzdělávací program pro pracovníky božičanské společnosti Sedlecký kaolin. Nejrůznějšími kurzy zatím prošla přibližně polovina ze 460 zaměstnanců firmy. „Další vzdělávání se týkalo jak technicko hospodářských pracovníků, tak lidí z výroby, či mistrů“ konstatoval Miroslav Kovář, zástupce generálního ředitele pro strategii.

Projekt je podle jeho slov součástí Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů na jehož financování se podílí Evropský sociální fond a rozpočet České republiky. „Je zaměřený na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a zvýšení adaptability zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek,“ nastínil Kovář.

V rámci projektu se pak podle jeho slov podařilo vybavit učebnu společnosti informační technologií a moderní kancelářskou technikou.

Vedle standardních jazykových kurzů či seminářů zaměřených na zlepšení práce s počítačem chystá Sedlecký kaolin pro příští rok ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci skutečnou lahůdku. „Připravujeme seminář na téma perspektivy a aplikace nanotechnologií v silikátovém průmyslu,“ prozradil zástupce generálního ředitele Sedleckého kaolinu. „Bude to dlouhodobější projekt. Pokud se nám podaří najít možnost využití nanotechnologií v našem oboru, budeme v tomto odvětví pionýry,“ dodal Kovář.