Fotbalový oddíl Jiskra Aš má pět mládežnických celků. Jedno dorostenecké družstvo, které hraje Krajský přebor Karlovarského kraje, dále dvě družstva žáků, mladších a starších, která hrají rovněž krajský přebor, a konečně dvě družstva mladší a starší přípravky, která hraji okresní přebor. Tyto mládežnické celky, ve kterých se náš oddíl stará o zhruba stovku chlapců, spotřebují na svou činnost velké finanční prostředky, jako jsou náklady na cestovné, rozhodčí a podobně.

V roce 2007 pro celkový nedostatek finančních prostředků hrozilo, že bude muset náš fotbalový oddíl v rozehraných soutěžích některá mládežnická družstva zrušit, což by mělo velmi negativní dopad i pro celou TJ Jiskra Aš.

V této kritické situaci, která pro náš oddíl nastala, podal pomocnou ruku ing. Jiří Červenka, který pomocí finanční dotace pokryl chybějící finanční prostředky na mládež, takže naše mládežnické celky na základě této finanční pomoci mohly bez problému mistrovské soutěže dohrát.

Vedení FO Jiskra Aš chce touto formou ing. Jiřímu Červenkovi za pomoc v kritické situaci poděkovat.