„Dva a půl milionu je určeno na akceschopnost jednotek, na techniku přispějeme hasičům dvěma miliony, na věcné vybavení 2,7 milionů, na odbornou přípravu 70 tisíc korun a na uskutečněné zásahy 150 tisíc korun,“ informuje hejtman kraje Josef Pavel.

Rada kraje na svém jednání tento týden rozdělila ještě 541 tisíc korun na financování už uskutečněných zásahů a také na dovybavení – například na motorové pily, čerpadla a podobně.