Výstavba nových domů v Hroznětíně je na bodu mrazu. Většina území města totiž leží v povodňové oblasti. Zároveň na území Hroznětína zasahují chráněná ložiska kaolinu. Radnice bude problém aktivně řešit.

„Je to skutečně velký problém našeho města. Kvůli povodňovému území nemůžeme v řadě lokalit stavět. To samé platí i o ložiscích kaolinu. Zde mohou vyrůst pouze krátkodobé stavby. Jsme tedy v podstatě v kleštích. Už jsme ovšem zahájili kroky, které by měly situaci zlepšit,“ vysvětlil Jaroslav Rovný, starosta Hroznětína.

„Nyní aktuálně zpracováváme s pomocí odborníka žádost na ministerstvo zemědělství, které by nám mělo pomoci financovat protipovodňová opatření. V letošním roce bychom měli mít hotové potřebné dokumenty a v příštím roce bychom začali protipovodňovou ochranu stavět,“ informoval Rovný.

Podle něj městu výrazně pomáhá státní podnik Povodí Ohře. „Skutečně jsme s Povodím Ohře v kontaktu a jsou k našim požadavkům velice vstřícní. Pokud budou jednání pokračovat v podobném duchu, věřím že se problém vyřeší,“ dodal starosta.

Město se chce pokusit vymanit také z chráněného území ložisek kaolinu. „Budeme se snažit, aby se jeho hranice posunula dál od zastavěných pozemků. Tato záležitost je pro další rozvoj stejně důležitá jako protipovodňová ochrana. Pokud se nebude dát stavět, bude v budoucnu Hroznětín mrtvou zónou,“ obává se Rovný.

Problém vnímají i místní lidé. „Je potřeba situaci řešit. Takto se ve městě těžko udrží například mladí lidé, když nebude mít město šanci stavět například byty,“ říkají.