Před tři čtvrtě rokem koupily KMV 25,1 procenta podílu rakouského podniku Waldquelle Kobersdorf. Jak včera informoval mluvčí společnosti Michal Donath, nyní už KMV ve Waldquelle vlastní 75 procent.

„Druhým vlastníkem zůstává Raiffeisen Landesbank Burgenland (RLB), který si ponechal čtvrtinový podíl,“ doplnil mluvčí Donath.

„Loni v srpnu jsme udělali správné rozhodnutí,“ tlumočil Donath prohlášení Julia Marholda, generálního ředitele původního vlastníka RLB. „Vstup KMV přinesl Waldquelle nejen konkrétní zlepšení hospodářských výsledků, ale současně novou perspektivu. Výroba nápojů vzrostla na 111,3 milionu litrů,“ uvedl ředitel Marhold.

Za největší přínos dosavadní spolupráce s KMV označil ředitel Waldquelle Kobersdorf Herbert Czech přenos know-how předního českého výrobce, a to zejména v oblasti zvyšování efektivnosti výroby a distribuce finálních výrobků firmy.

Člen představenstva KMV Alessandro Pasquale, který řídí aktivity firmy v Rakousku, si získání majoritního podílu v rakouském podniku pochvaluje. „RLB se v poslední době podařilo Waldquelle revitalizovat a položit tak základy současného úspěchu. Spolupráce s našimi rakouskými partnery se velmi osvědčila, a navýšení podílu je tak jen jejím logickým vyústěním. Nová majetková struktura bude určitě výhodná pro oba partnery,“ poznamenal Pasquale.

Podle něho je ovšem mnohem důležitější fakt, že KMV získají v mezinárodním měřítku pověst přední české firmy, která má zásadní evropské ambice.