Vyhrocená situace mezi nejdeckou koalicí a opozicí se po jmenování nového starosty Vladimíra Bendy (ČSSD) nezklidnila, spíše naopak. Nynější opozice je přesvědčena, že vedení města opakovaně překračuj své pravomoce. Svolání neveřejného jednání zastupitelstva na čtvrtek 21. února její výhrady vůči koalici jen zesílilo.

Nejdečtí opoziční zastupitelé jsou totiž přesvědčeni, že starosta Benda tímto způsobem porušil zákon o obcích. Takové rokování totiž zákon neumožňuje, na což upozornili opoziční zastupitelé ihned po zahájení jednání. Schůze byla krátce nato za bouřlivé atmosféry ukončena.

„O minulém víkendu jsme dostali pozvánku na neveřejné jednání zastupitelstva, jehož jediným bodem byl návrh rozpočtu města na příští rok,“ líčí opoziční zastupitel Zdeněk Pánek a pokračuje: „Po zahájení rokování se slova ujal zastupitel Jan Sýkora, který se ohradil proti způsobu svolání a neveřejné jednání prohlásil za nezákonné. Po výměně názorů starosta Benda zhruba po půlhodině schůzi rozpustil.“

Starosta Benda nejdříve nechápal, na co se ho redaktoři ptají. „A o co vám jde? Svolal jsem neveřejné jednání kvůli rozpočtu, přičemž určitá skupina zastupitelů tvrdila, že to je v rozporu se zákonem. Já si to nemyslím. Já vím, že jsem zákon neporušil,“ hájí se nejdecký starosta.

Ministerstvo vnitra má však jiný názor. „Konání neveřejných zasedání zastupitelstva zákon o obcích nepřipouští,“ říká mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Mluvčí ministerstva ale doplňuje, že tento závěr neznamená, že by členové zastupitelstva nemohli předem na neformálních setkáních, například na pracovních schůzkách, prodiskutovat některé otázky, které mají být později projednány a rozhodnuty přímo už na zasedání zastupitelstva.

Podle něho je však nutné zdůraznit, že takové pracovní porady nelze považovat za zasedání zastupitelstva jako oficiálního orgánu města, a proto na nich nemůže být relevantním způsobem rozhodováno.

„Konání pracovních porad členů zastupitelstva by však nemělo být zneužíváno k obcházení smyslu pro veřejnost přístupného zasedání zastupitelstva, tedy že bude rozprava zastupitelů uskutečňována mimo řádné jednání zastupitelstva,“ dodává.

Jak reaguje Pánek, o pracovní schůzku nešlo. „Na pozvánce, která byla obvyklá jako ty předchozí, stálo: Zveme vás na neveřejné jednání zastupitelstva, které bude mít jeden bod – návrh rozpočtu. Ten už byl přitom schválen radou města i finančním výborem a byl vyvěšen na úřední desce. Máme za to, že od nás chtěla koalice na tomto rokování jen zjistit, jaké máme k rozpočtu výhrady. Na veřejném jednání by tak už byla na ně dobře připravena,“ uzavírá Pánek s tím, že to se koná 6. března od 15 hodin v Kinokavárně.

Glosa: Sebevědomé koalice