I přes nesouhlas Ministerstva vnitra České republiky s celoplošnou deratizací chce ostrovská radnice k tomuto radikálnímu kroku přistoupit sama. Ze závěrečného protokolu firem, které deratizaci ve městě provádějí, totiž vyplývá, že počet hlodavců v Ostrově se v některých lokalitách prudce zvyšuje.

„Z těchto kontrol a zpráv vyplývá, že nebudou-li opatření proti hlodavcům prováděna pravidelně alespoň dvakrát ročně, pak vzhledem k vysoké reprodukční schopnosti potkanů a zejména za příznivých klimatických podmínek teplých zim hrozí nebezpečí přemnožení všech hlodavců – kromě potkanů se to týká i myší domácích. Tím může snadno dojít ke zvýšení rizika epidemiologicky závažných onemocnění přenosných z těchto hlodavců na člověka,“ vysvětlila Lucie Mildorfová, mluvčí ostrovské radnice.

Zvýšený počet potkanů byl zjištěn zejména v okolí domů v ulicích Lidická, S. K. Neumanna, Hlavní, Vančurova, U Nemocnice a Brigádnická. Dále je výskyt těchto hlodavců hlášen obyvateli ulice Severní, kde potkani provrtali chodby v okolí šachet dešťové kanalizace, a jejich pohyb byl také nahlášen obyvateli domu s pečovatelskou službou (dříve Domov – penzion pro důchodce), kde hlodavci občas proniknou dokonce až do interiéru přízemních bytů.

Jelikož musí být speciální ochranná deratizace uložena obecně závaznou vyhláškou, začne s ní ostrovská radnice až po schválení v městském zastupitelstvu dne 15. května.

S obecně závaznou vyhláškou o plošné deratizaci bojovalo v nedávné minulosti také krajské město Karlovy Vary. Zastupitelé ji už jednou na pokyn Ministerstva vnitra sice zrušili, ale okamžitě přijali novou.