Podle starosty Ostrova Jana Bureše město s výsledky kontroly nesouhlasí. „Kontroly se týkaly projektů, které jsme realizovali ze státních peněz. Kontroly samotných ministerstev, tedy poskytovatelů dotací, ovšem při kontrolách žádné nedostatky nezjistily. Finanční úřad nepřihlížel ke skutečné vůli města a poskytovatelů dotace daně,“ vysvětlil Bureš.

Město Ostrov začalo okamžitě proti rozhodnutí finančního úřadu bojovat. „Podali jsme žádost o prominutí a posečkání se splatností platebních výměrů,“ vysvětlil starosta Ostrova. Podle něj by se město neváhalo bránit ani soudní cestou. „Myslím, že bychom případný soud vyhráli bez problémů. Máme dostatek podkladů,“ ujistil.