S obavami čekají na příchod roku 2008. Podle Pavla Rogaczewského, předsedy oblastní pobočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) se totiž může radikálně změnit situace v neprospěch postižených.

„Už letošní rok byl poměrně svízelný. Poskytovatelů služeb pro zrakově postižené je sice dost, ale dotačních peněz na provoz jejich zařízení čím dál tím méně,“ posteskl si Rogaczewski. „A když dotace nepokryjí celkové náklady na provoz, mohou se poskytovatelé služeb dostat do úzkých. Od klientů totiž peníze nezískají v okamžiku, kdy do zařázení nepřijdou,“ vysvětlil.

Jednou z podmínek pro získání dotace je podle Rogaczewského slov kalkulace počtu klientů. „To jde ale dost těžko. Situace se může změnit každým dnem. Někdo zemře, jiný se rozhodne, že už služby různých organizací vyhledávat nebude,“ dokumentoval předseda karlovarské pobočky SONS při sobotním „Dni nevidomých“ v Ostrově. „Na druhou stranu nový zákon dává jásná pravidla pro získávání peněz, což doposud citelně chybělo,“ dodal k této ožehavé problematice.

Přes všechny problémy si však funkcionář svazu nevidomých myslí, že integrace zrakově postižených do zdravé společnosti je rok od roku lepší. „Máme k dispozici stále dokonalejší prostředky, které pomáhají těm se zbytky zraku, ale i lidem, kteří nevidí vůbec. Sociální úřady přitom mohou na nákup podobných pomůcek přispět až stem procent. A podle mých soukromých zkušeností to tak ve většině případů i dělají,“ pochválil české úřady Rogaczewski.