Na běžné výdaje bude určena částka 285 milionů 335 tisíc korun a na kapitálové 84 milionů 337 tisíc korun. Ostrovští už také mají rozmyšleno, do kterých hlavních investičních akcí budou investovat. „Do parkoviště a řešení dopravy v klidu ve městě chceme investovat přes 15 milionů. Do projektu centrálního stravování pro školy vložíme 20 milionů korun,“ informoval Jan Bureš, starosta Ostrova.

Radnice také plánuje rekonstruovat dům kultury. „Zde počítáme s náklady ve výši 10 milionů 250 tisíc korun. Dále pak chceme například pořídit cisternovou automobilovou stříkačku pro dobrovolné hasiče a také podpořit bytovou výstavbu. Počítáme i s investicí do architektonických a urbanistických studií a přípravou rozvojových projektů,“ dodal Bureš.